Wydawca treści

Seminarium

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

Polsko-niemieckie seminarium

Fundacja Konrada Adenauera wraz z partnerami, czyli Polskim Towarzystwem Ekonomicznym we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku organizuje po raz szósty seminarium naukowe, poświęcone Społecznej Gospodarce Rynkowej w Polsce i Europie.

Wydawca treści

Szczegóły

W tym roku grupa ekspertów zajmować się będzie problemem współistnienia gospodarki i ekologii. Jest to kwestia kluczowa dla naszej przyszłości. Chrześcijańska demokracja znalazła się pomiędzy ekologicznymi ideami ruchów zielonych a ideami neoliberalnymi. Społeczna gospodarka rynkowa, znajdująca się pomiędzy etatystyczną gospodarką planową a gospodarką wolnorynkową, stanowi idealny punkt wyjścia do dyskusji na temat kompatybilności gospodarki i ekologii. Centralnym miejsce w tym obszarze zajmuje polityka energetyczna, która szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu.

program

Polsko-niemieckie seminarium naukowe, 25.-29.09.22 Ełk

Bitte klicken Sie hier, um die Inhalte anzuzeigen.
Oder passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen unter Datenschutz an.

Wykład Prof. Prof. Dr. Georg Milbradta

Wojna na Ukrainie i jej skutki ogólnogospodarcze i konsekwencje w zakresie polityki energetycznej dla Niemiec

Niedziela, 25.09.2022

18.00                     

Wspólna kolacja

Omówienie programu seminarium i podział zadań dla uczestników

 

20.00                         

Rozmowa

Uwagi na marginesie programowej wizji społeczeństwa przyszłości Alexa Pentland

Prof. dr Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński

 

Poniedziałek, 26.09.2022

09.30

Wykład i dyskusja

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa – nowe podejście badawcze

Prof. dr Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

10.30

Wykład

Przyszłość Społecznej Gospodarki Rynkowej

Prof. dr Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet Gdański

 

11.15 

Wykład

Rola banków w transformacji gospodarki w kierunku modelu zrównoważonego

dr Katarzyna Kamińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Ewa Kulińska-Sadłocha, Uniwersytet Łodzki

 

12.00 

Ogólna dyskusja zaprezentowanych referatów

 

15.00

Wykład i dyskusja

Ład i nieład w gospodarce światowej

Prof. dr Michał Moszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

16.00 

Wykład

Konsekwencje wojny na Ukrainie dla reformy gospodarki rolnej w Niemczech

Prof. Dr. Jürgen Wandel, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

16.45

Wykład

Zadłużenie krajów UE czynnikiem ograniczającym pole manewru polityki gospodarczej

Prof. dr Henryk Bąk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

17.30

Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

 

Wtorek, 27.09.2022

9.30

wykład i dyskusja

Społeczna Gospodarka Rynkowa i digitalna dehumanizacja

Prof. dr Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

10.30

Wykład

Wartości i instytucje w teorii ekonomii i współczesnym kryzysie

Prof. dr Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

11.15

Wykład

Wolność i odpowiedzialność w współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym

Prof. dr Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

12.00 

Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

 

14.15 

Wykład online

Międzynarodowe sankcje Ekonomiczne w wojnie na Ukrainie

dr Marzenna James,  Princeton University

 

15.00

Wykład

Austriacka szkoła ekonomii vs. ordoliberalizm

JM Prof. dr Robert Ciborowski, Rektor, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

16.30

Wykład

Ekologizacja Społecznej Gospodarki Rynkowej – innowacja terminologiczna czy humanistyczna?

Prof. dr Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

17.15 

Wykład

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka. Zarządzanie zielonymi zasobami

Prof. dr Andrzej Szplit, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

18.00 

Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

 

Środa, 28.09.2022

09.30

Wykład

Filozoficzne i etyczne fundamenty koncepcji Społecznej Gospodarki Rynkowej

Prof. dr Grzegorz Szulczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

11.00

Wykład

Model organiczny w ekonomii z punktu widzenia von Hayeka i Ferdynanda Zweiga

Prof. dr Grzegorz Szulczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

11.45 

Ogólna dyskusja zeprezentowanych referatów

 

14.00 

Przejazd autobusem do Muzeum Historii Ełku

 

14.30

Powitanie

dr Rafał Żytyniec, Dyrektor, Muzeum Historyczne w Ełku

Rozmowa z Prezydentem Ełku Tomaszem Andrukiewiczem

Oprowadzenie przez wystawę "Ełczanie w PRL-u"

 

Czwartek, 29.09.2022

09.30

Wykład i dyskusja

Wojna na Ukrainie i jej skutki ogólnogospodarcze i konsekwencje w zakresie polityki energetycznej dla Niemiec

Prof. Dr. Georg Milbradt, Technische Universität Dresden

 

11.15

Wykład

Usługi ekologiczne dla przedsiębiorców

Prof. dr Elżbieta Skąpska, Politechnika Białostocka

 

 

 

Kierownictwo naukowe:

Prof. dr Elżbieta Mączyńska (SGH)

Prof. dr Piotr Pysz (WSFiZ Białystok, PHTW Vechta/Diepholz)

Daniel J. Lemmen (KAS Warschau)

 

 

Współfinansowanie:

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

Partner:

Muzeum Historyczne w Ełku

Polsko-niemiecka konferencja, 30.09.2022, Warszawa, SGH

gra-Pol

 

Piątek, 30.09.2022

Polsko-niemiecka konferencja

Społeczno-Ekologiczna Gospodarka Rynkowa

 SGH, bud. C, Aula 1, ul. Niepodległości 128/Madalińskiego

tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie

                                   

9.30

Rejestracja

 

10.00

Powitanie

David Gregosz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prof. dr Elżbieta Mączyńska, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                      

Keynote

Cywilizacyjne przesilenie i kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego

Prof. dr Leszek Balcerowicz, b. Minister Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

10.30

dyskusja panelowa

Covid, wojna, zmiany klimatyczne – Punkt zwrotny dla systemu gospodarczego?

Prof. dr Leszek Balcerowicz, b. Minister Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr Elżbieta Mączyńska, Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. Dr. Georg Milbradt, b. Premier Saksonii, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie 

Dr. Lars Gutheil, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Warszawa

Dr. Oleksandr Sushchenko, United Nations Development Programme (UNDP)

Moderacja

dr Justyna Bokajło, Uniwersytet Wrocławski

 

12.00

Słowa końcowe

Prof. dr Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

12.15 

Zakończenie

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Ełk: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (WSFiZ) ul. Grunwaldzka 1, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa (SGH) al. Niepodległości 128

kontakt

Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

daniel.lemmen@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437