Wykład

Studium Generale EUROPA

Węgry w Europie XXI w.

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na kolejny wykład w ramach europejskiej ścieżki studiów Studium Generale Europa.

Szczegóły

Gościem wykładów był radca ambasady Węgier w Warszawie dr Imre Molnar. W swym wykładzie Węgry w Europie XXI w. przedstawił drogę Węgier do Unii Europejskiej, dla których podobnie jak dla innych krajów regionu, akcesja europejska była zwieńczeniem procesu transformacji ustrojowej. Zwracając uwagę na zmiany jakie zaszły na Węgrzech, a także w postrzeganiu Węgier w Europie, po objęciu urzędu premiera przez Victora Orbana, podkreślał, że Węgry zainteresowane są w dalszym pogłębianiu i poszerzaniu procesów integracyjnych.

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia wiosną 1997 roku przy Instytucie Politologii UKSW. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości. Ta ogólnie nakreślona misja w ciągu kilkunastu lat realizowana była jednocześnie na kilku płaszczyznach. Jedną z głównych i bardziej znanych form działania Studium jest seria wykładów publicznych. Wśród kilkudziesięciu dotychczasowych prelegentów serii znaleźli się między innymi: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzyszto Michalski, Andrzej Olechowski,. Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński. Oprócz tego Studium realizuję wykłady dla studentów warszawskich uczelni oraz zajmuje się działalnością naukowo-wydawniczą.

Więcej informacji na temat Studium Generale EUROPA znajdą państwo na stronie Instytutu Politologii UKSW.

Koordynacja:

Dr Sławomir Sowiński, Instytut Politologii UKSW

sowy@poczta.wp.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gmach UKSW nr 23, s. 106 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie

referenci

 • dr Imre Molnár
  • historyk
   • radca ambasady Węgier w Polsce
    kontakt

    Piotr Womela

    Piotr Womela bild

    koordynator projektów

    Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

    tematy

    partner

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska