Wykład

Studium Generale Europa

Niemcy po wyborach - rozważania o przyszłości Europy

Wykład gościny w ramach cylku wykładów i dyskusji "Studium Generale Europa" organizowanych przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Szczegóły

Dawid McAllister odnosząc się do wyników niemieckich wyborów do Bundestagu z września 2013 podkreślił, że wybór jakiego dokonali Niemcy jest wyborem na rzecz kontynuacji dotychczasowej europejskiej polityki rządu. Jednocześnie zaznaczył, iż prowadząc politykę coraz głębszej integracji i solidarności wewnątrz Unii Europejskiej zarówno politycy niemieccy jak i europejscy uwzględniać muszą realia i róznice gospodarcze, społeczne czy demograficzne. Przedstawi się jako kandydat CDU do Parlamentu Europejskiego w nadchodzących wyborach w maju 2014 r..

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia wiosną 1997 roku przy Instytucie Politologii UKSW. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości. Ta ogólnie nakreślona misja w ciągu kilkunastu lat realizowana była jednocześnie na kilku płaszczyznach. Jedną z głównych i bardziej znanych form działania Studium jest seria wykładów publicznych. Wśród kilkudziesięciu dotychczasowych prelegentów serii znaleźli się między innymi: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski,. Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński. Oprócz tego Studium realizuję wykłady dla studentów warszawskich uczelni oraz zajmuje się działalnością naukowo-wydawniczą.

Więcej informacji na temat Studium Generale EUROPA znajdą państwo na stronie Instytutu Politologii UKSW.

Koordynacja:

Dr Sławomir Sowiński, Instytut Politologii UKSW

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

referenci

 • David McAllister
  • były Premier Dolnej Saksonii
   • szef CDU kraju związkowego Dolna Saksonia

    publikacje

    David McAllister w Polsce
    pokaż więcej
    kontakt

    Piotr Womela

    Piotr Womela bild

    koordynator projektów

    Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437
    Po wydarzeniach KAS
    9 października 2013
    David McAllister w Polsce

    tematy

    dostarczone przez

    Biuro Fundacji Polska