Wydawca treści

Seminarium

Transformacja gospodarczo-energetyczna w kontekście wojny w Ukrainie

Polsko-niemieckie seminarium z cyklu Społeczna Gospodarka Rynkowa

Celem tegorocznej edycji seminarium jest przeprowadzenie debaty naukowej na temat aktualnych szans i wyzwań związanych z transformacją gospodarczą i energetyczną w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wojny na gospodarkę Ukrainy w oparciu o badania empiryczne oraz osiągnięcia teoretyczne i koncepcyjne. Do udziału w seminarium zaproszeni zostali eksperci z Polski, Niemieck, Ukrainy, USA, Austrii i Słowacji. Seminarium uzyskało wsparcie finansowe ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wydawca treści

Szczegóły

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera

Dokonujące się obecnie przesilenia cywilizacyjne, skutkują globalnym nieładem, wynikającym z niedostosowania dotychczasowych modeli i systemów społeczno-gospodarczych do coraz bardziej intensywnych przemian. Niedostosowania takie stają się barierą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmującego cele gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Warunkiem przywracania ładu są zmiany w systemach społeczno-gospodarczych w sposób zapewniający trwałość rozwoju i zwiększanie odporności tych systemów na kryzysowe zagrożenia. W przywracaniu ładu istotną rolę może odegrać społeczna gospodarka rynkowa jako ordoliberalny model ładu społeczno-gospodarczego, co skłania do poszukiwania holistycznych rozwiązań oraz przeprowadzenia pogłębionej refleksji naukowej.

Szczegółowe informacje o dotychczasowych seminariach znajdują się na stronie internetowej:

Seminaria z cyklu SGR

Publikcje z cyklu SGR

 

program

OTWARCIE SEMINARIUM I POWITANIE GOŚCI

10:00

Moderator: dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
prof. dr hab. Marin Gorynia, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (online)
David Gregosz, Dyrektor Konrad-Adenauer-Stiftung w Polsce
dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

SESJA PLENARNA I - Społeczna Gospodarka Rynkowa w dobie współczesnych wyzwań

Moderator: prof. dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski / PolskieTowarzystwo Ekonomiczne

10:15

Powrót inflacji do strefy euro – Czy przyczyną jest napaść Rosji na Ukrainę?

Prof. Dr. Georg Milbradt, Technische Universität Dresden

10:40

Przemiany w światowym handlu. Czy mamy do czynienia z friendshoringiem?

dr Piotr Arak, Polski Instytut Ekonomiczny

11:05

Deglobalization

Prof. Dr. Harold James, Princeton University

11:30

Dyskusja

SESJA PLENARNA II  - Społeczna Gospodarka Rynkowa w Europie i Ukrainie


Moderator: dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)

12:30

Społeczna Gospodarka Rynkowa w warunkach kryzysowej multiplikacji

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

12:40

Społeczna Gospodarka Rynkowa:  tworzenie nowej rzeczywistości

Prof. Dr. Mykola Zymomrya, Prof. Dr. Mykola Palintscak, Dr. Wladyslaw Yurosch, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana
Franki w Drohobyczu

13:05

Czy sankcje ekonomiczne są skuteczne?

Dr. Marzenna K. James, Princeton University

13:30

Dyskusja

PANEL SESSION 1 - Szanse i wyzwania transformacji energetycznej w UE

Moderator: Dr. Daniel J. Lemmen, Konrad-Adenauer-Stiftung in Poland

14:30

Reorganization of EU industrial production towards diversification of sources of supply in raw materials and components

Dr. Marta Ulbrych, Krakow University of Economics

14:45

Trends in fossil fuel consumption in the European Union in the household sector between 2010‒2019

Liliana Śmiech, Krakow University of Economics

15:00

Extent, depth, and severity of housing-costs-induced energy poverty in Central and Eastern Europe in 2020. What factors make a household fall deeper into a predicament?

Prof. Dr. Sławomir Śmiech, Lilia Karpińska, Krakow University of Economics

15:15

Determinants of fuel poverty – findings from a survey of Kraków residents

Prof. Dr. Łukasz Mamica, Michał Król,  Prof. Dr. Renata Wróbel-Rotter, Anna Gomola, Krakow Universityof Economics

15:30

The consequences of the Ukraine conflict and EU-Russia sanctions on energy transition: Prospects and trajectory in the Visegrad Group Nations

Dr. Marat Karatayev, Karl-Franzens University of Graz,

Prof. Dr. Jan Gaduš, Slovak University of Agriculture,

Dr. Rafał Lisiakiewicz, Krakow University of Economics

15:45

Diskussion

 

PANEL SESSION 2 - Zrównoważona transformacja energetyczna a Społeczna Gospodarka Rynkowa

Moderator: prof. UEK dr hab. Wojciech Giza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14:30

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne uwarunkowania ekologizacji SGR w perspektywie zrównoważonej transformacji energetycznej (online)

prof. dr hab. Józefa Famielec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

14:45

Przydatność ordoliberalnego modelu ładu społecznogospodarczego w Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego

prof. UŁ dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, Uniwersytet Łódzki

15:00

Poszerzenie koncepcji SGR o aspekty blue economy z uwzględnieniem wojny w Ukrainie dla środowiska morskiego i gospodarki morskiej

prof. WSB dr hab. Eugeniusz Gostomski, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

15:15

Kryzys energetyczny a problem konsumpcji

prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

15:30 Sankcje ekonomiczne a wojna w Ukrainie (online)

dr hab. Michał Moszyński, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

15:45

Dyskusja

PANEL SESSION 3 - Transformacja energetyczna w kontekście wojny w Ukrainie

Moderator: dr hab. Elżbieta Skąpska, Politechnika Białostocka
14:30

Green Energy Financing to Promote the Energy Security in Ukraine

dr Yuliia Petlenko, Taras Shevchenko, National University of Kyiv / Copenhagen Business School

dr Iryna Kapanaiko, Military Institute of Telecommunications and Information Technologies in Kyiv

14:45

Wyzwania transformacji sektora elektro-energetycznego w Polsce w kontekście wojny w Ukrainie

dr Magdalena Zajączkowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:00

Rozwój rynku LNG w Europie w kontekście wojny Rosja-Ukraina 

dr Agnieszka Pach-Gurgul, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:15

Efektywność instrumentów wspierania współpracy międzyorganizacyjnej na rynku OZE w Europie 

dr Zofia Gródek-Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:30

Toward a just transformation: the evidence from the Silesian Province

mgr Justyna Tomala, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

15:45
Dyskusja

PANEL SESSION 4 - Kierunki odbudowy Ukrainy

Moderator: Dr. Magdalena Zajączkowska, Krakow University of Economics
16:15

Rebuilding Ukraine: Lessons from West Germany`s Post-World War II Economic Miracle and Poland’s transformation

Prof. Dr. Jürgen Wandel, Szkoła Główna Handlowa

16:30

Ukraine in the EU – perspectives and challenges

Dr. Marcin Kędzierski, Krakow University of Economics

16:45

Economic Potential of Ukraine

Dr. Karolina Kotulewicz-Wisińska, Krakow University of Economics

17:00

Initiation of educational associations to support theintegration of Ukrainian citizens into the German labor market

Prof. Dr. Vitali Altholz, IU International University of Applied Sciences

17:15

Scaling organizations of geophysical services during the military situation in Ukraine

Prof. Dr. Oksana Makovoz, National Technical University «Kharkiv polytechnic institute» Kharkiv / Dresden Technical University Dresden, Roman Shevchenko, Yurii Kalmuk, Oleksandr Polkovnyk, National Technical University «Kharkiv polytechnic institute» Kharkiv

17:30

Dyskusja

PANEL SESSION 5 - Społeczno-gospodarcze wyzwania w kontekście wojny w Ukrainie

Moderator: dr Marta Ulbrych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16:15

Investment potential of Ukraine: condition and prospects (online)

Dr. Inna Korsun, Kyiv National University of Construction and Architecture

16:30

Rola współpracy w procesie odbudowy miast Ukrainy – nauka, innowacyjność i biznes

dr inż. Anna Romańska, Politechnika Krakowska

Jacek Kolibski, Jacek Wojciechowicz, Europejski Instytut Nieruchomości

16:45

Wpływ wojny w Ukrainie na funkcjonowania polskiego sektora bankowego

dr Ewa Kulińska-Sadłocha, Uniwersytet Łódzki

17:00

Dostępność transportowa jako narzędzie polityki społecznej państwa (online)

prof. US dr hab. Tomasz Kwarciński, Uniwersytet Szczeciński (online)

17:15

Skutki kryzysu energetycznego w UE (online)

dr Michał Thlon, dr Andrzej Brożek, mgr Jan Thlon, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
17:30 Dyskusja

PANEL SESSION 6 - Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju Społecznej Gospodarki Rynkowej

Moderator: prof. UEK dr hab. Elżbieta Kubińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

16:15

Filozofia, ekonomia, ekologia - w poszukiwaniu kryzysogennych założeń ekonomii

prof. dr hab. Grzegorz Szulczewski, Szkoła Główna Handlowa

16:30

Inteligencja społeczna jako remedium na współczesne wyzwania gospodarcze

dr hab. Elżbieta Skąpska, Politechnika Białostocka

16:45

Rzecz o redundancji zasobów i kompetencji wobec wymogów społeczno-ekologicznego gospodarowania

prof. ANS dr hab. Andrzej Szplit, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

17:00

Zum Problem der sozialen Beziehung: Ausdruck und Wirkung in der Kommunikation

Prof. Dr. Igor Dobrjanskyj, University of Modern Knowledge,

Dr. Olha Snitowska, Danylo Halytsky Lviv National Medical University,

Dr. Myroslawa Zymomrya, Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych

17:15

Wpływ wybuchu wojny w Ukrainie i zielonej transformacji na gospodarki Polski i Niemiec

dr Katarzyna Kamińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17:30

Dyskusja

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

17:45-18:00

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
David Gregosz, Dyrektor Konrad-Adenauer-Stiftung w Polsce
prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków

kontakt

Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

daniel.lemmen@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

Wydawca treści

Wydawca treści

partner