Program studyjno-informacyjny

Spotkanie alumnów Kuźni Młodych Liderów

Wyzwania dla Niemców w Polsce 20 lat po podpisaniu traktatów polsko-niemieckich

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje trzydniowe spotkanie seminaryjno-warsztatowe skierowane dla młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Szczegóły

„Wyzwania dla Niemców w Polsce w 20 lat po podpisaniu traktatów polsko-niemieckich” jest trzydnioym spotkaniem seminaryjno-warsztatowym i jest skierowane do młodzieży Mniejszości Niemieckiej.

Myśl przewodnią spotkania stanowią rozważania na temat stosunków polsko-niemieckich po obaleniu muru berlińskiego i demokratycznch przemianach w naszej części Europy. Celem spotkania będzie również ukazanie historycznego, politycznego znaczenia traktatów polsko-niemieckich dla Polski, Mniejszości Niemieckiej oraz Śląska, jak i wpływowi traktatów na kształtowanie się wzajemnych relacji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą państwami.

W ramach warsztatów chcielibyśmy przyjrzeć się wynikom wyborów samorządowych z 2010 roku i wyborów do Sejmu z 2011 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wyników, jakie uzyskała Mniejszość Niemiecka. Istotnym zagadnieniem podczas spotkania będzie również znaczenie dziedzictwa kulturowego regionu dla nowego pokolenia Niemców. Część warsztatowa poświęcona będzie tematowi: Jestem Niemcem – jestem cool – jak w praktyce wypełnić traktaty życiem? Warsztaty poprowadzi Pan Tomasz Grzyb – pracownik Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Celem warsztatu będzie wypracowanie konkretnych kroków, dzięki którym strategia zostanie realizowana praktycznie, a nie pozostanie tylko suchym zapisem. Młodzież pracować będzie w małych podgrupach a efekt ich pracy zostanie przedstawiony osobom pełniącym znaczące funkcje w Mniejszości Nimieckiej.

Spotkanie, będzie doskonałą okazją do tego by z wielu perspektyw spojrzeć na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stosunków polsko-niemieckich. Celem spotkania będzie również ukazanie istoty i znaczenia traktatów zawartych między Polską a Niemcami dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości sąsiedzkiej współpracy. Uczesnicy seminarium poświęcą również uwagę konsekwencją tratatów dla Śląska, który poprzez swoje wielokulturowe dziezictwo jest w sposób szczególny związany z naszym zachodnim sąsiadem.

Progam

2 grudnia 2011r, (piątek)

moderacja: Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz

18.00

Przywitanie uczestników

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

18.15

Po co Mniejszości Niemieckiej aktywność polityczna? – Analiza wyników wyborów do Parlamentu RP.

Michał Mehlich, Przewodniczący DFK Rozwadza

18.45

Dyskusja

19.15

Rozmowa przy Kominku: Deklaracje polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu - nowym początkiem czy suchym zapisem?

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

ks prof. dr hab. Joachim Piecuch, Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego

3 grudnia 2011r. ,(sobota)

moderacja: Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz

9.00

Znaczenie dziedzictwa kulturowego regionu dla nowego pokolenia Niemców

prof. Ryszard Karczmarek, Zakład Historii Śląska, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

10.00

Warsztaty – Jestem Niemcem- jestem cool – jak wypełnić traktaty życiem? – część I

dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

11.30

Przerwa kawowa

12.00

Warsztaty – Jestem Niemcem - jestem cool – jak wypełnić traktaty życiem? – część II_

dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

13.00

Warsztaty – Jestem Niemcem - jestem cool – jak wypełnić traktaty życiem? – część III

dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

15.30

Przerwa kawowa

16.00

Warsztaty – Jestem Niemcem - jestem cool – jak wypełnić traktaty życiem? – część IV

dr Tomasz Grzyb, Wydział Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu

18.00

Podsumowanie warsztatów

4 grudnia 2011r., (niedziela)

moderacja: Waldemar Gielzok, germanista, tłumacz

7.30

Msza Święta

9.00

Przedstawienie wyników pracy warsztatowej – analiza i podsumowanie

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ryszard Galla, Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej

Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Maria Neumann, Kierownik Biura ZNSSK w Polsce

Marcin Lippa, Przewodniczący, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w woj. śląskim

Zakończenie i podsumowanie spotkania

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Koordynacja:

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Patrycja Wiencek-Baron, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

patrycja.wiencek@haus.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Zajazd Zamkowy Młyn, ul. Młyńska 3, Krapkowice

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska