Konferencja

Negocjacje w XXI wieku - teoria, praktyka i znaczenie

Theorie, Praxis und Bedeutung

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja Rozwoju KUL organizują interdyscyplinarną konferencję poświęconą roli negocjacji w stosunkach międzynarodowych i działaniach zewnetrznych UE.

Szczegóły

Collegium Jana Pawła II, Aula Instytutu Muzykologii, sala 1031

Godz. 9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji:

dr hab. Andrzej Podraza, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

Godz. 9.15-10.15 Panel I:

Prof. dr. hab. Maria Marczewska-Rytko, UMCS, Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktów

na różnych poziomach funkcjonowania państwa i w stosunkach międzynarodowych

Dr Joanna Modrzyńska, Uniw. M. Kopernika, Reguła precedencji jako istotny element negocjacji

i spotkań międzynarodowych

mjr dr inż. Jarosław Stelmach, (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Możliwości prowadzenia negocjacji ze sprawcami zamachów terrorystycznych o charakterze fundamentalizmów islamskich

10.15-10.45 Dyskusja

10.45-11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 12.15 Panel II

Dr Anna Skolimowska, UKSW, Negocjacje jako instrument polityki zewnętrznej Unii Europejskiej

Dr Beata Piskorska, KUL, Unia Europejska jako mediator na arenie międzynarodowej- specyfika, przykłady, ocena, (KUL)

Dr Dorota Maj, UMCS, Negocjacje w sprawie przystąpienia Litwy, Łotwy i Estonii do Unii Europejskiej

Dr Andrzej Dumała, UMCS, Faza rozpoznawcza negocjacji międzynarodowych – casus „Brexitu”

12. 30-12.45 dyskusja

12.45 – 13.00 przerwa kawowa

13.00-14.00 Panel III

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL, Między wyborcą, komitetem wyborczym a medium.

Próba zdefiniowania obszarów negocjacyjnych w kontekście emisji nieodpłatnych audycji wyborczych

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba, UMCS, Bariery komunikacyjne w procesie negocjacji

Dr Krzysztof Michalski, (Politechnika Rzeszowska), Procedury dyskursywne i negocjacyjne aktualnie wykorzystywane w partycypacyjnej ocenie technologii

Dr Agnieszka Zaręba, KUL, Negocjacje wielostronne – teoria i praktyka

mgr Grzegorz Tutak, KUL, Rola i znaczenie negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Wybrane przykłady

14.30-14.45 dyskusja

15.00 obiad

Zgłoszenie uczestnictwa i szczegóły konferencji:

https://www.kul.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-negocjacje-w-xxi-wieku-teoria-praktyka-znaczenie-quot,art_69615.html

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Lublin, Al. Racławickie 14

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska