Event

Listy wysłane i niewysłane...

96. Urodziny Profesora Władysława Bartoszewskiego

Czytanie fragmentów listów profesora Władysława Bartoszewskiego

Szczegóły

Fundacja Konrada Adenauera, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Kino Atlantic mają przyjemność zaprosić na imprezę upamiętniającą 96. urodziny profesora Władysława Bartoszewskiego.

W trakcie imprezy wybitni aktorzy Marcin Dorociński, Piotr Głowacki oraz Gabriela Muskała przeczytają fragmenty listów profesora. W wydarzeniu wezmą udział również bliscy i przyjaciele profesora.

Gospodarzami wieczoru będą: Katarzyna Kolenda Zaleska oraz Artur Wolski

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres artur@kinoatlantic.pl do dnia 8 lutego.

O wydarzeniu na stronie Kina Atlantic:

Władysław Bartoszewski pozostawił po sobie dziesiątki książek, tysiące publikacji prasowych, wywiadów i tekstów wystąpień okolicznościowych. Pozostawił także niezwykłe bogactwo korespondencji – listy, które towarzyszyły mu każdego dnia przy każdej formie działalności prywatnej, społecznej czy zawodowej. Ostatnie trzy dyktował w dniu śmierci 24 kwietnia 2015 przy biurku w Kancelarii Premiera. W jednym deklarował zgodę na „objęcie patronatem ekspozycji muzealnej w dawnym areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego”. W innym, wysłanym do Wrocławia, dziękował za książkę z biografiami lwowskich matematyków i wspominał znajomość z jednym z nich, zmarłym wiele lat po wojnie, dla którego w okupowanej Warszawie z ramienia Rady Pomocy Żydom zdobył ratujące życie dokumenty. „Serdecznie Pana pozdrawiam” – napisał do autora – „ciesząc się, że to właśnie Pan ma pieczę nad bliską mi spuścizną.”

Znaczną część tej spuścizny – zgromadzonej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich – stanowi korespondencja. Listy do rodziny – z komunistycznych więzień, z obozu internowania w stanie wojennym. Listy od czytelników „Gazety Ludowej”, „Stolicy”, „Tygodnika Powszechnego” – te ostatnie pełne dramatycznych relacji o pomocy udzielanej ofiarom Holokaustu stały się podstawą książki. Jest zawiadomienie z Yad Vashem o przyznaniu Medalu Sprawiedliwego. Jest korespondencja związana z działalnością publiczną – w PEN Clubie, Radzie Oświęcimskiej, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, w fundacjach i kapitułach. Są pisma z nagłówkami Ambasady w Wiedniu, MSZ, Senatu. I listy prywatne, od przyjaciół i do przyjaciół, czasem przyozdobione na kopercie małymi naklejkami z biedronką, serduszkiem lub czterolistną koniczyną.

Po odejściu Władysława Bartoszewskiego wzruszający felieton o jego listach zamieściła w prasie Katarzyna Kolenda-Zaleska, a Marian Turski przeczytał nad grobem fragmenty jednego z ostatnich, nadesłanego z urlopu w Sopocie.

Ostatnia zaadresowana koperta z pustą kartką, której Władysław Bartoszewski zapisać już nie zdążył, odnaleziona i wysłana została w grudniu 2015 roku, już po jego śmierci. Po śmierci też uhonorowany został w jeden z najlepszych sposobów – okolicznościowym znaczkiem pocztowym.

Krótki film z okazji 96. urodzin prof. Bartoszewskiego

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kino Atlantic, Warszawa

publikacje

Zdjęcia z 96. urodzin prof. Bartoszewskiego
pokaż więcej
kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437
Po wydarzeniach KAS
26 lutego 2018
Zdjęcia z imprezy
Bartoszewski Atlantic 2018
Bartoszewski 96
Urodziny prof
Urodziny prof
Urodziny prof

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska