Prezentacja książki

Od Mazowieckiego do Tuska - Solidarność europejskich chrześcijańskich demokratów z Polską

prezentacja książki

Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Schumana w Luksemburgu oraz Wydawnictwo „Wokół Nas” w Gliwicach zapraszająna dyskusję połączoną z prezentacją książki "Od Mazowieckiego do Tuska Solidarność europejskich chrześcijańskich demokratów z Polską".

Szczegóły

PROGRAM

17.30

Otwarcie i wprowadzenie

Andrzej Gałażewski, poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska

17.45

Powitania

  • Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

  • Horst Langes, honorowy prezydent Fundacji Schumana w Luksemburgu

18.00

Wystąpienia i dyskusja

  • Władysław Bartoszewski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, b. minister spraw zagranicznych

  • Jürgen Wahl, dziennikarz, autor książki „Od Mazowieckiego do Tuska”

„Od Mazowieckiego do Tuska”. Jürgen Wahl, niemiecki publicysta związany z chrześcijańską demokracją, przedstawia w swojej książce, której wydanie wsparły Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu i Fundacja Konrada Adenauera, bogatą

dokumentację stosunków europejskiej chadecji z Polską. W dwudziestu rozdziałach szkicuje obraz tych kontaktów na tle polskiej historii począwszy od pokojowej rewolucji roku 1989, rządów Tadeusza Mazowieckiego jako pierwszego niekomunistycznego premiera aż do czasów rządów Donalda Tuska. W swojej książce Jürgen Wahl wskazuje na cztery fazy historyczne: zimnej wojny od 1946 do 1960, „łagodniejszą” fazę zimnej wojny po roku 1960, przełom i rozwój demokracji od 1980do 1999, a lata 1999 do 2004 nazywa fazą wchodzenia do UE. Według Jürgena Wahla europejska chadecja angażowała się szczególnie aktywnie w rozwój stosunków z Polską w dwóch ostatnich fazach. Jürgen Wahl wzbogaca każdy z rozdziałów dodatkowo informacjami historycznymi, sięgając do wątków z czasów odzyskania polskiej państwowości po pierwszej wojnie światowej. Dzięki temu czytelnik ma możliwość poznania warunków narodzin poszczególnych partii chrześcijańsko-demokratycznych, jak i środowiska katolickiego w Polsce.

Koordynacja:

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Sala Kolumnowa Sejmu, Warszawa

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska