Konferencja

Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe europejskich regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska?

Konferencja połączona z prezentacją książki w Katowicach

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję połączoną z prezentacją książki.

Szczegóły

Konferencja na temat: „Role regionów w Europie. Jaką rolę odgrywa dziedzictwo kulturowe regionów na przykładzie wielokulturowego regionu Górnego Śląska?” – połączona z prezentacją książki pt.: „Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu”

11.00

Otwarcie spotkania i przywitanie gości

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

11.10

Rola kulturowego dziedzictwa regionu na przykładzie wielokulturowego Górnego Śląska

Prof. Joachim Bahlcke, Uniwersytet w Stuttgarcie

11.30

Trzy narody, jedna publikacja – droga do celu

Prof. Ryszard Kaczmarek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

11.45

Panel dyskusyjny na temat: „Czy europejski region potrzebuje nowych publikacji w celu zachowania kulturowego dziedzictwa?”

Moderator: Krzysztof Karwat, dziennikarz, publicysta, autor książek o Górnym Śląsku

Prof. Dan Gawrecki, Uniwersytet w Opawie

Dr hab. Roland Gehrke, Uniwersytet w Stuttgarcie

Dr Piotr Greiner, Uniwersytet Śląski, Archiwum Państwowe w Katowicach

12.30

Dyskusja

13.00

Podsumowanie spotkania

Rafał Bartek, Dyrektor Generalny Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Zapewniamy polsko-niemieckie tłumaczenie symultaniczne.

Więcej informacji na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Projekt wspierany przez Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu / Konsulat RFN w Opolu

Koordynacja:

Falkt Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Małgorzata Prządka, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

malgorzata.przadka@haus.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (ul. Ligonia 46), Sala Sejmowa