Debata publiczna

EU values and member states – between unity and diversity: migration context

Zwischen Einheit und Vielfalt: der migartions Kontext

Debata poświęcona będzie aktualnym wyzwaniom związanym z procesami migracyjnymi. Polityki migracyjne państw UE oraz samej UE ujawniły podziały i odmienne interesy. W jakiej relacji mają się interesy do wartości i jak mogą być definiowane?

Szczegóły

Celem otwartej debaty panelowej będzie stworzenie przestrzeni do inter- i mulidiscyplinarnej wymiany poglądów na temat roli wartości europejskich w procesie wspópracy państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej. Wartości, którym Traktat z Lizbony nadał charakter konstytucyjny, stanowić powinny fundament prowadzenia proceów integracyjnych, wyznaczający „wspólny mianownik” dla państw członkowskich UE o zróżnicowanych tradycjach, kulturach, językach, religiach itd. Uczestnicy debaty, w szczególności paneliści reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, spróbują ocenić, na przykładzie podejścia państw członkowskich i samej Unii do kryzysu migracyjnego, na ile wartości wyrażone w art. 2 TUE stanowią normatywne zobowiązanie nałożone na członków UE, a na ile są jedynie indykatywnymi dyrektywami działania pozbawionymi przymiotu operatywności.

Tematy wiodące debaty: Unia Europejska XXI wieku – w poszukiwaniu tożsamości europejskiej w czasach kryzysu migracyjnego

Suwerenność czy Solidarność? Państwa członkowskie w obliczu wyzwań migracyjnych dla integracji europejskiej.

Organizatorami wydarzenia są: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedra Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Językiem obrad będzie język angielski. Udział w debacie jest bezpłatny.

Więcej informacji, rejestracja i program na stronie www.pesca.edu.pl.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, SGH, Aleja Niepodległości 128, Building C, Auditorium I

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska