Dyskusja ekspercka

Jak możemy zapobiec kolejnemu kryzysowi zaufania na europejskim rynku finansowym?

Rozmowa ekspercka

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce organizują rozmowę ekspercką dotyczącą zagadnienia zapobiegnięciu kryzysu zaufania na europejskim rynku finansowym.

Szczegóły

Ważnym tematem dyskusji będzie problem zmniejszenia ryzyka na europejskim rynku finansowym. Z drugiej strony zostanie poddane analizie wymaganie stworzenia nowej architektury rynków finansowych Unii Europejskiej pod przewodnictwem ponadnarodowych grup finansowych.

Po wprowadzających referatach eksperci ze świata biznesu i polityki, jak i naukowcy z dziedzin finansów i ekonomii będą przy okrągłym stole analizować tymczasową sytuację oraz spróbują stworzyć koncepcje mające na celu uniknąć przyszłych kryzysów finansowych.

Program

09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników oraz kawa powitalna

10.00 – 10.30

Otwarcie seminarium

Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Stephan Georg Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wystąpienie Prezesa NBP

Sławomir Skrzypek, Prezes Narodowego Banku Polskiego

10.30 – 12.45 Sesja I

Jak ograniczyć ryzyko systemowe na europejskim rynku finansowym?

Główne tematy:

- Jakie są perspektywy dla rozwiązań globalnych w zakresie architektury finansowej?

- Czy inicjatywy Komisji Europejskiej zapobiegną kryzysowi bankowemu w przyszłości?

- Jakie wnioski z globalnego kryzysu płyną dla regulacji bazylejskich (Bazylei II)?

Wystąpienia wprowadzające do dyskusji:

Jochen Sanio, Prezes Niemieckiego Urzędu Nadzoru Finansowego BaFin

Dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Andrea Enria, Dyrektor Departamentu Polityki Nadzorczej, Narodowy Bank Włoski

W debacie wezmą m.in. udział:

Tadeusz Aziewicz, Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa

Manuel Conthe, Of-Counsel, Bird and Bird LLP

Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa

Andrzej Reich, Doradca w Departamencie Systemu Finansowego, Narodowy Bank Polski

Prof. Norbert Walter, Główny Ekonomista, Deutsche Bank AG

Moderator:

Dr Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

12.45 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 15.00 Sesja II

Wyzwania wobec nowej architektury finansowej w Unii Europejskiej w świetle zarządzania transgranicznymi grupami finansowymi

Główne tematy:

- Jakie jest stanowisko wobec regulatorów i nadzorców wobec modelu transgranicznych linii

biznesowych w bankach globalnych?

- Jakie ryzyka wiąŜą się z niedopasowaniem globalnego biznesu do architektury nadzoru w

UE?

Wystąpienia wprowadzające do dyskusji:

Mariusz Grendowicz, Prezes Zarządu BRE Banku S.A

Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Jacek Obłękowski, Wiceprezes Zarządu, Fortis Bank Polska S.A.

Dr Stefan A. Heitmann, Radek Przybył, Mc Kinsey & Company

Prof. Georg Milbradt, Były Premier Saksonii

W debacie wezmą m.in. udział:

Tadeusz Aziewicz, Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa

Manuel Conthe, Of-Counsel, Bird and Bird LLP

Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Andrea Enria, Dyrektor Departamentu Polityki Nadzorczej, Narodowy Bank Włoski

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa

Prof. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa

Stefan Kawalec, Prezes Zarządu Capital Strategy

Dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Wojciech Kwaśniak, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Andrzej Reich, Doradca w Departamencie Systemu Finansowego, Narodowy Bank Polski

Jochen Sanio, Prezes Niemieckiego Urzędu Nadzoru Finansowego BaFin

Moderator:

Prof. Leszek Pawłowicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Mirosław Bieszki, Były Prezes Zarządu Santander Consumer Bank Polska S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie dyskusji okrągłego stołu

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • u.a.Jan Krzystof Bielecki
  • Polnischer Premier a.D.Prof. Georg Milbradt
   • Ministerpräsident a.D.Jochen Sanio
    • Präsident der dt. BankenaufsichtSławomir Skrzypek
     • NationalbankpräsidentProf. Norbert Walter
      • Chefvolkswirt Deutsche Bank

       publikacje

       Moralne aspekty kryzysu finansowego: Konferenzeinführung
       pokaż więcej
       Wie kann eine weitere Vertrauenskrise auf dem europäischen Finanzmarkt verhindert werden?

       partner

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska