Wydawca treści

Konferencja

Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja

Konferencja

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Urzędzie m. st. Warszawy, Alliance4Europe oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję roboczą, poświęconą planowaniu rozwiązań integracyjnych w Warszawie:   "Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja".  

Wydawca treści

Szczegóły

Celem konferencji jest wspólne (wieloaktorowe i międzysektorowe) planowanie mechanizmów/inicjatyw w obszarze migracji/ integracji w Warszawie.

Kiedy: środa, 14 grudnia (I dzień) oraz piątek, 16 grudnia (II dzień).

Gdzie: miejscem konferencji będzie Centrum Wsparcia Koordynacji (Warsaw Towers, I piętro, Sienna 39). Znajdująca się w samym sercu Warszawy, przestrzeń CWK, umożliwi nam pracę równoległą w grupach roboczych w 10 salach.

Dla kogo: do udziału w konferencji roboczej zapraszamy podmioty zaangażowane w niekomercyjne działania na rzecz migrantów_ek, integracji, dialogu międzykulturowego w Warszawie. Podmiotem zaangażowanym może być m.in. grupa nieformalna, sieć wolontariuszy i wolontariuszek, organizacja pozarządowa, firma, placówka oświatowa, uczelnia wyższa, struktura miejska/dzielnicowa, instytucja publiczna, organizacja międzynarodowa (INGO i IGO).

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ!

Rejestracja otwarta do czwartku, 8 grudnia

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Joanna Jasińska, The Future Force Foundation, joanna@thefutureforce.org

program

stories-pl.jpg

PROGRAM RAMOWY

Dzień I (środa, 14 grudnia)
10:00 wprowadzenie do konferencji i pracy w grupach roboczych (1h)
11:15 praca w tematycznych grupach roboczych (ostateczna struktura grup - na podstawie zgłoszeń uczestników_czek) (4h, w tym przerwa na lunch)

Dzień II (piątek, 16 grudnia)
10:00 kontynuacja pracy w tematycznych grupach roboczych (2h)
12:30 prezentacja wyników prac grup roboczych, omówienie i uzupełnienie wyników (3h - w tym przerwa na lunch)
16:00 prezentacja publiczna rezultatów konferencji oraz panel otwarty "Solidarity is the only way forward - building a systemic support system"

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Centrum Wsparcia Koordynacji (Warsaw Towers, I piętro, Sienna 39), Warszawa

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
kontakt

Daniel Lemmen

Daniel Lemmen

koordynator projektów

daniel.lemmen@kas.de +48 22 845-9339 +48 22 848-5437