Konferencja

Współpraca transatlantycka

Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe

Fundacja Konrada Adenauera, Centrum Naukowe Instytutu Studiów Politycznych PAN, Uczelnia Łazarskiego oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski zapraszają na konferencję poświęconą problematyce stosunków transatlantyckich.

Szczegóły

Celem konferencji jest analiza istotnych stosunków pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi we współczesnym ładzie międzynarodowym. Współpraca transatlantycka, szczególnie w dobie współczesnego kryzysu gospodarczego i społeczno-politycznych przemian na arenie światowej ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Unii Europejskiej oraz jej miejsca w nowo kształtującym się ładzie międzynarodowym. Rozwój tej współpracy odbywa się obecnie głównie w oparciu o dwa sektory, do których należą:

gospodarka i wspólne projekty organizacji pozarządowych. Niezmiernie ważnym jednak jest aspekt polityczny, a w nim szeroko pojęte bezpieczeństwo, w ramach którego w sposób szczególny uwzględnia się kwestie militarne, energetyczne i ochrony środowiska. Ponadto systematycznie zwiększa się znaczenie relacji społeczno-kulturowych, których wymiar jest obecnie znacznie szerszy niż w pozostałych dziedzinach współpracy.

W ramach relacji transatlantyckich pojawia się szereg pytań, które podważają ich obecną rangę i znaczenie przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie przesuwających swój ciężar zainteresowania w rejon Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Unia Europejska natomiast pozostaje zamknięta na realia zewnętrznego świata i skupia się jedynie na rozwiązywaniu swoich wewnętrznych problemów, które mogą doprowadzić do jej rozwarstwienia lub rozbicia.

W trakcie konferencji podejmiemy się próby zdiagnozowania stanu współpracy transatlantyckiej i wskazania możliwych w jej zakresie działań oraz wskazania na istniejące zagrożenia i ewentualne perspektywy jej dalszego rozwoju.

Strona konferencji oraz program

Koordynatorem projektu jest:

dr Beata Piskorska, Katedra Stosunków Międzynarodowych INS KUL, tel. 510 209 710


podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

KUL, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, Aula CI-300

referenci

 • m.in.: prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer
  • prof. zw. dr hab. Stanisław Koziej
   • prof. zw. dr hab. Andrzej Podraza
    • prof. zw. Piotr Madajczyk
     • dr Jens Boysen
      • dr hab. Wojciech Bieńkowski
       kontakt

       Falk Altenberger

       Falk Altenberger bild

       współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

       Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

       partner

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska