Konferencja

Forum przyszłości - Górny Śląsk 2015

Migracja i zmiany w strukturze wiekowej społeczeństw

Polsko-niemiecka konferencja demograficzna ujmująca doświadczenia województw śląskiego i opolskiego oraz Nadrenii Północnej-Westfalii, organizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Program

godz. 10.00

Powitanie i otwarcie

Ryszard Galla, Prezes Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Arkadiusz Godlewski, Wiceprezydent Miasta Katowice

godz. 10.20

Procesy migracji w województwach śląskim i opolskim – skala, kierunki, determinanty i konsekwencje

dr hab. prof. AE Romuald Jończy, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

godz. 10.40

Zadania województw, powiatów i gmin w procesie przeciwdziałania emigracji pracowniczej a polityka państwa wobec problemu emigracji z perspektywy samorządowej. Przykład projektu „Opolskie – tutaj zostaję”

Józef Kotyś, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

godz. 11.00

Procesy migracji w Północnej Nadrenii-Westfalii

dr Alfred Reichwein, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

godz. 11.20

Polityka migracyjna na poziomie gmin oraz landu. Zadania i instrumenty realizacji polityki migracyjnej ze szczególnym uwzględnieniem roli współpracy między gminami

Ercan Telli, Rada ds. Migracji Miasta Oberhausen

godz. 11.40

Dyskusja

godz. 13.30

Zmiany demograficzne w województwach śląskim i opolskim w perspektywie roku 2030 oraz wynikające z nich wyzwania dla polityki społecznej

prof. dr hab. Lucyna Frąckiewicz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

godz. 13.50

Kierunki polityki społecznej wobec zmian demograficznych – rola i zadania województw, powiatów i gmin

dr Maciej Duszczyk, Uniwersytet Warszawski

godz. 14.10

Zmiany w strukturze wieku i ich konsekwencje na przykładzie Nadrenii Północnej-Westfalii

dr Christof Eichert, Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny, Kobiet i Integracji Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii

godz. 14.30

Dyskusja

godz. 15.15

Przemiany demograficzne a kultura: nowe pole do działań na rzecz rozwoju miasta uwzględniającego interesy wszystkich pokoleń. Doświadczenia z Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w ramach europejskiej współpracy w sieci age-culture.net

Almuth Fricke, European Network for Age&Culture, Instytut Kształcenia i Kultury

godz. 15.35

Polityka wobec zmian demograficznych – następstwa, wyzwania i założenia dla planowania rozwoju szkolnictwa oraz pomocy ludziom młodym. Podział kompetencji i instrumentów pomiędzy gminami a landem Północnej Nadrenii-Westfalii

Sebastian Wladarz, członek Rady Miasta Ratingen, poseł okręgu Mettman

godz. 16.00

Dyskusja

godz. 16.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

kontakt w sprawie organizacji konferencji:

Anna Antoniak-Tannenberg, szefowa programów europejskich, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach

tel. 032/232 49 02 wew. 222

anna.antoniak@haus.pl

Dalsze informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gliwice