Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Chrześcijanie poszukują drogi wyjścia z kryzysu w Europie

XII międzynarodowa konferencja "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Aby debata o przyszłości Europy nie toczyła się bez głosu chrześcijan, domagał się Kardynał Stanisław Dziwisz podczas otwarcia Konferencji „Chrześcijańskie oczekiwania wobec kształtu Europy”, która odbyła się w Krakowie, dn. 14-15 września 2012 r., a zorganizowana została po raz XII. przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce i jej partnerów: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundację Roberta Schumana w Luksemburgu, Grupę EPL w PE i in., w ramach cyklu „Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej”.

Wydawca treści

Komisarz ds. Sprawiedliwości UE, Vivian Reding, w swoim przesłaniu do uczestników konferencji również podkreśliła, iż Europy bez chrześcijaństwa nie można by sobie wyobrazić. Sama idea Unii Europejskiej wywodząca się od jej ojców założycieli, wybitnych chrześcijańskich polityków, miała u podstaw na celu przezwyciężenie dawnych egoizmów narodowych. Dla rozwiązania problemu kryzysu finansowego i kryzysu zadłużenia pani Reding zaproponowała pięciopunktowy plan, według którego na czele Komisji Europejskiej powinien stanąć po wyborach 2014 r. silny Przewodniczący, a także powinien zostać powołany nowy Konwent.

Wśród 250 uczestników, gości i referentów konferencji znalazło się również wiele innych osobistości. Na pytanie, czy Europa oddala się od myśli Jana Pawła II, minister Władysław Bartoszewski przypomniał, że Jan Paweł II zawsze łączył Ewangelię z ideą Europy. Szczególnie w Polsce pojęcie wspólnoty Europejskiej nie może zostać zredukowane do solidarności finansowej i integracji gospodarczej, lecz musi zawierać w sobie jako fundament wartości etyczne i duchowe. Można uznać, że stwierdzenie to stało się głównym przesłaniem konferencji. W tym duchu zwracał się również do publiczności arcybiskup Luksemburga Jean Claude Hollerich: „Jak może dziecko, które nie otrzymuje regularnych posiłków i nie zaznaje ojcowskiej miłości pojąć, czym jest wartość solidarności między państwami”. W dalszej części swojego wystąpienia wskazywał jednak konieczność pogłębienia integracji w Europie. Redaktor naczelny „Więzi”, Zbigniew Nosowski, przyłączył się do tego wezwania domagając się jednocześnie konkretnych działań. W czasach, gdy prawo naturalne jest często pomijane, chrześcijanie muszą z większą odwagą i otwartością występować w debatach publicznych prezentując własne wyobrażenie postępu i przekonując do niego innych. Wprawdzie w czasach dominacji mediów nastawionych na ostrą konfrontację trudno przebić się głosom umiarkowanym; należy jednak zwrócić większą uwagę na działalność think-tanków, aby pozyskać intelektualistów i środowiska opiniotwórcze.

Krytycznie wobec dalszej integracji odniósł się natomiast dr. Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, dostrzegając trudności w dużym zróżnicowaniu kulturowym. W dyskusjach podczas konferencji o świeckości i sekularyzacji udział wzięli również Krzysztof Zanussi i prof. Rococo Buttiglione, natomiast posłowie do PE z Grupy EPL dr Jan Olbrycht i dr Jacek Saryusz-Wolski podkreślali konieczność głosu chrześcijańskich polityków w debacie o integracji. Przede wszystkim Jacek Saryusz-Wolski ostrzegał przed podziałem Europy na strefę euro i kraje poza strefą euro.

Dopełnieniem politycznych debat był głos Otto Klausa Skibowskiego, dziennikarza i wieloletniego doradcy Konrada Adenauera, który podzielił się z uczestnikami swoją refleksją „Jeżeli wspomnieć wcześniejsze straty i zniszczenia, to co dzisiaj nazywamy kryzysem, nie jest tak naprawdę takie straszne”.

Dziękując referentom, uczestnikom i organizatorom konferencji dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Adenauera, zapowiedział kontynuację cyklu w przyszłym roku.

Dalsze informacje o konferencji, wywiady z referentami, m.in. Klausem Otto Skibowskim, Krzysztofem Zanussim ukazały się w dodatku do Tygodnika Powszechnego z dn. 18.09.2012 r.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści