Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011

W dniu 31 stycznia 2012 w siedzibie Sejmu RP odbyła się prezentacja raportu "Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011". Autorem dokumentu jest dr Krzysztof Iszkowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Komentarz do raportu wygłosili m.in. Agnieszka Pomaska (PO, przewodnicząca Komisji ds. UE), Zbigniew Kuźmiuk (PiS), Piotr Stanek (Klub Jagielloński) i Barbara Szelewa (Krytyka Polityczna). Publikacja w całości dostępna na naszych stronach.

Wydawca treści

Prezentacji publikacji towarzyszyła debata, do której zaproszono zarówno ekspertów, jak i polityków.

Podczas debaty dyskutowano m.in. nad obecnym kształtem i przyszłością Unii Gospodarczej i Walutowej. Omawiano warunki uczestnictwa Polski w strefie euro oraz wskazano na różnorodność powiązań czynników ekonomicznych, społecznych i politycznych, od których uzależnione jest przyjęcie nowej waluty. Ponadto, rozważane były korzyści oraz potencjale zagrożenia i wątpliwości płynące z przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Debatowano także nad wyborem najkorzystniejszego scenariusza wprowadzenia waluty euro do obiegu oraz jakie działania przygotowawcze i system informowania społeczeństwa należałoby przyjąć.

Dr Krzysztof Iszkowski stanął na stanowisku, iż euro jest projektem politycznym, a nie ekonomicznym. Autor raportu zaznaczył, że trwałość dotychczasowych unii walutowych zależała w większym stopniu od czynników politycznych niż ekonomicznych oraz, że proces wyprowadzania Unii Europejskiej z kryzysu ekonomicznego jest obecnie największym spillover effect (efekt uboczny) w historii integracji.

Pani poseł Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej zaprezentowała optymistyczne stanowisko rządu ws. przyjęcia euro. Polska wdroży nową walutę (do czego zobowiązała się ratyfikując Traktat o przystąpieniu Polski do UE) w odpowiednim czasie, biorąc pod uwagę uwarunkowania sytuacji ekonomicznej Polski i UE jako całości. Rząd planuje do 2015 roku spełnić tzw. kryteria z Maastricht, określające warunki przystąpienia krajów do UGW.

Sceptykiem przyjęcia euro w Polsce był z kolei pan poseł Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł podkreślił wręcz „rujnujący charakter”, jaki dla gospodarek takich krajów jak Słowacja i Estonia ma uczestnictwo w Unii Gospodarczej i Walutowej ogarniętej kryzysem. Pan dr Kuźmiuk (odwołując się do przykładów zmiany rządów w Grecji i we Włoszech) oznajmił, że „bycie” w strefie euro jest na tyle projektem politycznym, iż stwarza zagrożenie dla struktur demokratycznych krajów - członków.

Zdaniem eksperta ekonomicznego, dr Piotra Stanki, należy zachować ostrożność związaną z obecnym kryzysem waluty euro i uwarunkować według tego etapy wchodzenia Polski do strefy euro. Reguła „let’s wait and see” powinna mieć tu zastosowanie a przyjęcia nowej waluty powinno odbyć się według tzw. scenariusza „big bang”.

Organizatorami spotkania byli Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce. Honorowy patronat nad nim objęła Pani Agnieszka Pomaska - Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. UE.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści