Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Łotwa w strefie euro - przykład dla Polski?

Pytanie o termin wprowadzenia euro w Polsce zajmuje wielu obserwatorów. Z początkiem roku 2014 do strefy euro przystąpiła Łotwa. Czy to wydarzenie może służyć jako przykład dla Polski?

Wydawca treści

Fundacja Konrada Adenauera oraz Polska Fundacja im. Roberta Schumana w nawiązaniu do tego wydarzenia zorganizowała w Sejmie RP debatę na temat wprowadzenia euro w Polsce. Obecnie ok. 60% społeczeństwa polskiego jest sceptycznie nastawione wobec wspólnej waluty.

Gości w imieniu organizatorów przywitała Anna Radwan, prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana w Polsce i przedstawiła panelistów. Debatę otworzyła oficjalnie posłanka Agnieszka Pomaska przewodnicząca sejmowej komisji spraw zagranicznych. Posłanka wyraziła przekonanie, że wprowadzenie euro w Polsce wymaga dalszej i wzmożonej dyskusji. Jako członkini Platformy Obywatelskiej opowiadała się za zacieśnieniem integracji europejskiej.

Dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie, przekonywał w swoim wystapieniu obecnych polityków do zmierzenia się z troskami i obawami polskiego społeczeństwa. Potrzeba jest przeprowadzenia kampanii informacyjnej w całym kraju, która rzeczowo przedstawi korzyści i wszelkie inne aspekty przystąpienia do strefy euro.

Przykład Łotwy przedstawili Dace Kalsone i Dawid Tomaszewski. Jako referent wydziału ekonomicznego Ambasady RP w Rydze przedstawił tło ekonomiczne Łotwy i rozwój sytuacji gospodarczej kraju. Dace Kalsone jako koordynator Ministerstwa Finansów Łotwy brała aktywny udział w procesie wprowadzania waluty euro. W swojej prezentacji przedstawiła głosy znaczących polityków i decydentów łotewskich na temat korzyści z sprowadzenia wspólnej waluty europejskiej.

Na koniec dyskusji pojawiały się nadal sceptycznej głosy z sali. Inni uczestnicy podkreślali kwestię znaczenia wprowadzenie wspólnej waluty dla podniesienia rangi Polski w Unii Europejskiej. Tym bardziej szybkie wstąpienie do strefy euro leży w interesie Polski.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści