Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Słowo westępne

Traktat z Lizbony - Strategia dla prezydenta

Słowo westępne

Wydawca treści

Szanowna Pani Prezes,

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo,

Ratyfikacja traktatu lizbońskiego ponownie wywołuje w Polsce wiele kontrowersji. Jest to trudne do zrozumienia, ponieważ traktat został wynegocjowany za rządu Jarosława Kaczyńskiego i za Presidenta Kaczyńskiego, a teraz chodzi jedynie o potwierdzenie wynegocjowanego traktatu.

W tym kontekście dziwi orędzie telewizyjne prezydenta, w którym przedstawił Niemcy i kanclerz Merkel jako zagrożenie. Nie rozumiem strategii politycznej prezydenta. Ale myślę, że nie jestem jedyny. Polacy – w dużej większości - też zapewne mają z tym problem.

W Niemczech także odbyła się debata w parlamencie na temat ratyfikacji traktatu. Jedynie skrajna lewica i postkomuniści skrytykowali traktat. Pozostaje mięć nadzieję na polityczny rozsądek, dzięki któremu uda się ratyfikować traktat i otworzyć lepszą drogę ku kształtowaniu przyszłości Europy.

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Polską Fundacją imienia Roberta Schumana zawsze angażowała się na rzecz procesu reform w Europie. Dlatego jestem niezmiernie ciekaw Państwa wystąpień podczas dzisiejszego śniadania.

Dziękuję bardzo

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści