Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Barometr Polska – Niemcy 2013

WIZERUNEK NIEMIEC I NIEMCÓW W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE PO DZIESIĘCIU LATACH WSPÓLNEGO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

Instytut Spraw Publicznych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce przedstawiają wyniki badań opinii społecznej w sprawie odbioru Niemiec i niemieckiej polityki europejskiej przez Polaków. Kolejną publikację z serii Barometr Polska-Niemcy, autorstwa dr Agnieszki Łady, można pobrać już teraz!

Wydawca treści

Polacy nie mieliby nic przeciwko niemieckiemu sąsiadowi, zięciowi ani radnemu w ich mieście. Ale na skali sympatii Niemców wyprzedzają Francuzi czy Brytyjczycy, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych (ISP) i Fundacji Konrada Adenauera (KAS). Niemcy pozostają w polskiej opinii najważniejszym polskim partnerem, a w relacjach z nimi Polaka powinna dążyć do współpracy i kompromisu.

Już po raz kolejny ISP wspólnie z KAS zbadały polskie opinie na temat Niemiec i Niemców. Dzieki powtarzalności badań od 2000 roku, możemy dostrzec zmiany zachodzące w niemieckim wizerunku w Polsce oraz porównać polskie odpowiedzi z ocenami Niemców na temat Polski.

Główne wnioski:

Skojarzenia, jakie Polacy mają najczęściej, gdy słyszą słowo „Niemcy”, wiążą się przeważnie z historią – głównie z drugą wojną światową (25,2% wszystkich skojarzeń).

- Prawie połowa (47%) Polaków odczuwa sympatię do Niemców. Poziom sympatii trzykrotnie przewyższa poziom antypatii. Jednak Niemcy pozostają w tyle za Słowakami (59%), Holendrami (58%), Czechami, Francuzami, Brytyjczykami i Amerykanami (po 57%).

- Poziom akceptacji Niemców przez Polaków we wszystkich rolach społecznych jest bardzo wysoki i zdecydowanie wzrósł w ostatnich latach. Największą akceptacją Niemcy cieszą się w roli: mieszkańca (84%), współpracownika (84%), sąsiada (83%), podwładnego (82%), polskiego obywatela (80%). Duży poziom akceptacji uzyskują również role wymagające ściślejszego kontaktu osobistego lub zaufania: przyjaciel (80%), zięć lub synowa (78%), szef (76%), radny (72%).

- Niemcy – w opinii Polaków – są bezsprzecznie najważniejszym polskim partnerem. Konieczność współpracy z Niemcami jest wskazywana przez blisko połowę (48%) badanych.

- Większość (60%) Polaków uważa, że w relacjach z Niemcami Polska powinna nastawiać się na współpracę i zawieranie kompromisów.

Publikacja powstała w ramach serii badań „Barometr Polska-Niemcy“ regularnie prowadzonych wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Badania w terenie przeprowadzone przez GfK Polonia.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści