Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Wprowadzenie Euro w Polsce a aktualna sytuacja gospodarcza

Rozmowa ekspercka w Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie

Sprawozdanie z dyskusji eksperckiej w Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie na temat wprowadzenia Euro w Polsce.

Wydawca treści

Członek Komisji Gospodarczej i Walutowej w Parlamencie Europejskim, poseł Burkhard Balz, dr Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytu Badań nad Gospodarką Rynkową, Witold Grostal z NBP i inni eksperci dyskutowali na temat kryzysu finansowego i gospodarczego w Europie i jego wpływu na wprowadzenia Euro w Polsce.

Dyrektor Fundacji Stephan Raabe streścił dla państwa poruszane tematy i konkluzje. Artykuł dostępny jest w wersji niemieckiej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści