Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Dr Hans-Gert Pöttering opowiada się za silną europejską polityką bezpieczeństwa

V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego w Krakowie

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie, Kwatera Główna NATO oraz Fundacja Konrada Adenauera zorganizowały 9 lutego 2012 r. V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego pt. "NATO i Unia Europejska na rzecz bezpiecznej Europy".

Wydawca treści

Dr Hans-Gert Pöttering, Poseł do PE, opowiada się za silną europejską polityką bezpieczeństwa

Dr Hans-Gert Pöttering, poseł do PE, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera zainaugurował

dn. 09.02.2012 r. w Krakowie V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego, zorganizowane przez Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Warszawie oraz Kwaterą Główną NATO.

Dr Pöttering, zaznaczył, iż UE musi w przyszłości odgrywać ważną rolę w polityce bezpieczeństwa. „My (…) nie kierujemy się jedynie interesem ekonomicznym, lecz odczuwamy również szczególną moralną odpowiedzialność za utrzymanie i ochronę międzynarodowego porządku. Ten międzynarodowy ład opiera się na wartościach dla nas niezmiernie istotnych, ukształtowanych w dobie oświecenia, takich jak: wolność, godność człowieka, sprawiedliwość, tolerancja.” Aby to osiągnąć Unia Europejska musi zarówno w sferze gospodarczej, jak w polityce bezpieczeństwa uzyskać pozycję tzw. global player’a.

Kolejnym aspektem, który skłania nas dzisiaj to rozmów o wadze polityki bezpieczeństwa, jest fakt, że Stany Zjednoczone ograniczają swoją militarną obecność w Europie i redukują wydatki na cele wojskowe.

Według dr. Pötteringa, jedynym rozwiązaniem dla silnej polityki bezpieczeństwa UE jest dalsze pogłębienie integracji europejskiej i zacieśnienie współpracy w tym obszarze.

Ponadto w dyskusjach podczas forum udział wzięli m.in. Bogdan Klich, senator RP, b. minister obrony RP, Jamie Shea, zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań dla Bezpieczeństwa, Robert Pszczel, dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie oraz dr Karl von Wogau, sekretarz generalny Europejskiej Fundacji Bezpieczeństwa we Fryburgu.

Forum spotkało się z dużym zainteresowaniem ekspertów i polityków zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Debata ta była ważnym przyczynkiem do przygotowań do szczytu NATO w Chicago, który odbędzie się w maju br.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści