Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Etyczny wymiar polityki

ROLA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Przedstawiamy sprawozdanie z XI międzynarodowej konferencji pod tytułem "Etyczny wymiar polityki", która odbyła się w dniach 9 - 10 września 2011 roku w Krakowie.

Wydawca treści

W dniach 9-10 września 2011 roku w Krakowie odbyła się XI międzynarodowa konferencja "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej". Udział wzięli m.in. prezydent Niemiec Christian Wulff, prezydent Polski Bornisław Komorowski, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera dr Hans-Gert Pöttering oraz inne osobistości ze świata polityki i przedstawiciele kościoła. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było pytanie o "Etyczny wymiar polityki".

Głównymi organizatorami tego wydarzenie, które jest jednym z najważniejszych inicjatyw współpracy europejskiej i polsko-niemieckiej, byli tradycyjnie Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i luksemburska Fundacja Roberta Schumana. Program konferencji

Po przemówieniach prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i prezydenta Niemiec Christiana Wulffa były szef Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, dr Hans-Gert Pöttering wygłosił mowę, w której nawoływał do jedności europejskiej i do wzmocnienia procesu integracji europejskiej. W obliczy obecnego kryzysu, który nie jest kryzysem waluty euro, ale kryzysem finansów publicznych, wzywał Europejczyków do wspólnego i solidarnego działania. Dr Pöttering postulował o większe zaufanie i przyjęcie na siebie odpowiedzialności za projekt europejski. Europa i państwa członkowskie UE potrzebują godnej zaufania polityki finansowej i gospodarczej, która nie będzie obciążeniem dla przyszłych pokoleń. Politycy muszą mieć świadomość etycznych podstaw swojego działania, tylko w ten sposób będą w stanie zbudować trwałe zaufanie.

Tekst przemówienia Prezydenta Niemiec Christiana Wulffa.

Zainteresowanie ze strony uczestników i mediów było bardzo duże. Około 300 uczestników skorzystało z zaproszenia. W panelach dyskusyjnych brali udział prominentni rozmówcy, m.in. Kardynał Stanisław Dziwisz, były przewodniczący Komisji Europejskiej Jacques Santer, Premier Turyngii Christine Lieberknecht, Podsekretarz w Sekcji ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej Monsignore Dr. Ettore Balestrero, Nuncjusz Papieski w Polsce dr Celestino Migliore, Komisarz UE ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów John Dalli, posłowie do Parlamentu Europejskigo Elmar Brok, Othmar Karas, Peter Weiß, Jacek Saryusz-Wolski, i wielu innych.

Sprawozdanie z konferencji wraz z tekstami przemówień i dyskusji panelowych zostaną opracowane i wydane w oddzielnej publikacji.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści