Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Europa - świat 2050

Ćwiczenia z Political Fiction

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z warsztatów zorganizowanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. W seminarium zorganizowanym 9 czerwca 2015 r. wzięli udział przedstawiciele młodego pokolenia: eksperci, działacze polityczni i samorządowi, reprezentanci administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz think tanków.

Wydawca treści

W obliczu politycznych, gospodarczych i społecznych przemian w skali regionalnej i globalnej, pojawia się pytanie o kształt międzynarodowego ładu w kolejnych dekadach. Według przedstawicieli młodego pokolenia – ekspertów, działaczy politycznych i samorządowych, reprezentantów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i think tanków, w ciągu najbliższych 35 lat można spodziewać się istotnych przekształceń europejskiego i światowego porządku.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści