Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

O wolności w mediach

Media Night 2010 zajmowała się aktualnymi problemami mediów.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z konferencji Media Night 2010 autorstwa dyrektora Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Stephana Raabe. Sprawozdanie dostępne jest w języku niemieckim.

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści