Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Górny Śląsk pozostaje na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

Kolejna edycja raportu IBnGR i KAS

Raport o atrakcyjności województw i podregionów Polski w roku 2010

Wydawca treści

Raport z pitej edycji badania realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, które wspierała Fundacja Konrada Adenauera, prezentuje aktualne wyniki studium atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Rezultaty były tematem dyskusji podczas wspólnej konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2010 roku.

Ciągłośc metodologii pozwala na porównywanie relatywnych zmian na mapie atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Jak w poprzednich edycjach przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych ilościowych, jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkości i jakość zasobów pracym chłonność rynku zbytu, poziom i rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, dając im rózne wagi w zależności od badanej kategorii.

Niekwestionowanym liderem od lat jest województwo śląskie. Dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie odnotowują również ponadprzeciętną (dodatnią) wartość wskażnika syntetycznego atrakcyjności inwestycyjnej.

W kwestiach podregionów w kategorii działalności inwestycyjnej, prowadzą obszary w południowej Polsce, znajdujące się wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, oraz wokół Wrocławia i Wałbrzycha. Dla działalności usługowej prowadzą ośrodki metropolitarne. Tam również odnotowano wysokie wartości wskaźnika dla działalności zaawansownej technologicznie.

Poniżej wyniki syntetyczne analizy dla województw. W nawiasach podano zmianę pozycji w rankingu względem poprzedniego roku.

1. Śląskie, 0,87 (0)

2. Dolnośląskie, 0,69 (+1)

3. Mazowieckie, 0,61 (-1)

4. Wielkopolskie, 0,43 (0)

5. Małopolskie, 0,32 (0)

6. Zachodniopomorskie, 0,07 (+2)

7. Pomorskie, 0,02 (-1)

8. Łódzkie, 0,02 (-1)

9. Lubuskie, - 0,11 (0)

10. Opolskie, - 0,11 (0)

11. Kujawsko-Pomorskie, - 0,22 (0)

12. Warmińsko-Mazurskie, - 0,38 (+1)

13. Podkarpackie, - 0,38 (-1)

14. Świętokrzyskie, - 0,56 (0)

15. Podlaskie, - 0,62 (+1)

16. Lubelskie, - 0,65 (-1)

Szczeółowe informacje oraz raport można znaleźć na stronie www.ibngr.edu.pl lub www.kas.pl

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści