Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Górny Śląsk pozostaje na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

Kolejna edycja raportu IBnGR i KAS

Raport o atrakcyjności województw i podregionów Polski w roku 2010

Wydawca treści

Raport z szóstej edycji badania realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, które wspierała Fundacja Konrada Adenauera, prezentuje aktualne wyniki studium atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski. Rezultaty były tematem dyskusji podczas wspólnej konferencji, która odbyła się 15 grudnia 2010 roku.

Ciągłośc metodologii pozwala na porównywanie relatywnych zmian na mapie atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Jak w poprzednich edycjach przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych ilościowych, jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkości i jakość zasobów pracym chłonność rynku zbytu, poziom i rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego, dając im rózne wagi w zależności od badanej kategorii.

Niekwestionowanym liderem od lat jest województwo śląskie. Dolnośląskie, mazowieckie, małopolskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie odnotowują również ponadprzeciętną (dodatnią) wartość wskażnika syntetycznego atrakcyjności inwestycyjnej.

W kwestiach podregionów w kategorii działalności inwestycyjnej, prowadzą obszary w południowej Polsce, znajdujące się wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, oraz wokół Wrocławia i Wałbrzycha. Dla działalności usługowej prowadzą ośrodki metropolitarne. Tam również odnotowano wysokie wartości wskaźnika dla działalności zaawansownej technologicznie.

Poniżej wyniki syntetyczne analizy dla województw. W nawiasach podano zmianę pozycji w rankingu względem poprzedniego roku.

1. Śląskie, 0,81 (0)

2. Dolnośląskie, 0,62 (0)

3. Mazowieckie, 0,50 (0)

4. Małopolskie, 0,42 (+1)

5. Wielkopolskie, 0,30 (-1)

6. Zachodniopomorskie, 0,29 (0)

7. Łódzkie, -0,03 (+1)

8. Pomorskie, -0,04 (-1)

9. Opolskie, - 0,08 (+1)

10. Lubuskie, - 0,09 (-1)

11. Kujawsko-Pomorskie, - 0,24 (0)

12. Podkarpackie, - 0,39 (+1)

13. Warmińsko-Mazurskie, - 0,43 (-1)

14. Świętokrzyskie, - 0,51 (0)

15. Lubelskie, - 0,57 (+1)

16. Podlaskie, - 0,58 (-1)

Raport dostępny jest do pobrania w wersji PDF.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści