Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Polska - Saksonia - Rosja

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Wydawca treści

MP Stanisław Tillich, 15.09.2008

Wprowadzenie Stephan Raabe

Szanowny Panie Premierze!

Szanowny Panie Profesorze (Lieber Herr Dr. Holst)!

Szanowni Posłowie i przedstawiciele ambasad!

Szanowni Państwo! Drodzy goście!

Witam Państwa w imienu Fundacji Konrada Adenauera w Polce i także w imienu firmy Verbundnetz Gas AG Saxonia bardzo serdecznie na tym wykładzie i dyskusji.

Trzysta dwadzieścia pięć lat temu, czyli w roku tysiąc sześćset osiemdziesiątym trzecim, polski król Jan Trzeci Sobieski zwyciężył Turków pod Wiedniem. Samych Polaków zwycięstwo to jednak nie wzmocniło. Brytyjski historyk Norman Davis pisze w swojej historii Polski „Serce Europy” (cytuję):

„Sobieski pokonał Turków, ale nie udało mu się być panem własnych poddanych“ (koniec cytatu).

W roku tysiąc sześćset dziewięćdziesiątym siódmym, zaledwie czternaście lat później – saski elektor August Drugi – nazywany Mocnym – został wybrany królem Polski. Z czteroletnią przerwą nastąpiły dla Polski czasy panowania królów saskich trwające prawie sześćdziesiąt lat.

Norman Davis ocenia, że kulturalny i gospodarczy upadek Polski dokonał się za czasów saskich. Pod panowaniem królów saskich (cytuję): „to co działo się w Warszawie zależne było od Drezna, a to co postanawiane było w Dreźnie, zależało od decyzji Sankt Petersburga” (koniec cytatu), czyli Rosji. Rzeczpospolita Obojga Narodów podporządkowana więc była obcym interesom, co w końcu doprowadziło do rozbiorów.

Dzisiaj, prawie dwieście pięćdziesiąt lat później, sytuacja zmieniła się diametralnie na lepszą, nawet jeżeli sceptycznie podchodzimy do poczynań Rosji.

Polska jest krajem wolnym i suwerennym, jest pełnoprawnym członkiem NATO i Unii Europejskiej. Polska wspólnie z partnerami poszukuje rozwiązań dla wyzwań czasów współczesnych, a do nich należą aktualne decyzje i reakcje na ambicje Rosji.

W osobie premiera Stanislawa Tillicha gościmy Saksończyka, którego jako Łużyczanina, katolika i jako chadeckiego polityka niejedno z Polską łączy.

Stanislaw Tillich urodził się w roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym dziewiątym w Saksonii. Z żoną Veroniką mają dwójkę dorosłych dzieci. Ukończył studia na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie i pracował jako niezależny przedsiębiorca.

W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym został wybrany do Izby Ludowej NRD, pierwszej wybranej w wolnych wyborach.

Od roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego był posłem do Parlamentu Europejskiego, a od października roku dwa tysiące czwartego jest posłem Landtagu Saksonii.

W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym dziewiątym pełnił funkcję ministerialne, ostatnio ministra finansów Landu Saksonii. W maju dwa tysiące ósmego roku został wybrany przez Landtag na premiera Saksonii i przewodniczącego saksońskiej CDU.

Panie Premierze, cieszymy się z Pana wizyty w Warszawie i ciekawi jesteśmy Pana wystąpienia.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści