Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

27 kwietnia podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Fundacją Konrada Adenauera w Polsce w rozwoju Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Wydawca treści

– Główną częścią naszej współpracy będzie rozwijanie Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego – mówił podczas uroczystości prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Dzisiejsza uroczystość otwiera drogę do większych możliwości. Chcemy rozwijać wśród studentów postawy obywatelskie – dodał.

Katedra utworzona została we wrześniu ubiegłego roku przy Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. Ma rozwijać wśród studentów postawy obywatelskie, kształtować elity społeczne i polityczne patrzące krytycznie na świat nie tylko z perspektywy zmian zachodzących w Polsce.

Teraz konkretne wykłady, seminaria, konferencje czy sympozja organizowane przez Katedrę wspierać będzie Fundacja. – Nazwiska Mazowieckiego i Adenauera łączą w sobie wspólne wartości odnoszące się do pewnego sposobu uprawiania polityki i właśnie te wartości chcemy przekazywać dalej – mówił Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

– Mamy nadzieję gościć na Uniwersytecie czołowe postaci z kręgu akademickiego, ale również politycznego, pochodzące z różnych stron świata. Będą to nie tylko jednorazowe spotkania, ale i zajęcia cykliczne o charakterze akademickim – mówił prof. Marek Wąsowicz, kurator Katedry i dyrektor Kolegium MISH.

podziel się

Wydawca treści

List intencyjny dot. współpracy KAS - UW KAS
List intencyjny dot. współpracy KAS - UW KAS

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści