Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Update. Dziennikarstwo naszych czasów

z Hanna Dmochowska

Media Night

V polsko-niemiecka konferencja na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza z cyklu Media Night organizowana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Wydawca treści

Wykład wprowadzający

/documents/252038/253255/medianight001_160.jpg/bc1048d4-66f4-c9e6-1ca7-810aa52ebdb3
/documents/252038/253255/medianight002_160.jpg/a2ebf5fc-64f0-8cfb-1b44-967b26a8c274
/documents/252038/253255/medianight003_160.jpg/f1f74801-e99f-9381-891f-786911a219d4

Panel 1:

Nowe media, nowe dziennikarstwo?

/documents/252038/253255/medianight1d_160.jpg/f1a4d874-ccbc-cfe2-0663-98c1bd7b1483
/documents/252038/253255/medianight1b_160.jpg/629906e2-fa43-a8f6-348c-e2193fdbb6c4
/documents/252038/253255/medianight1h_160.jpg/4aaeaad2-7527-731c-f8b5-5a0cfebb1047

Panel 2:

Nieoczekiwana zmiana miejsc: Media pierwszą władzą?

/documents/252038/253255/medianight2a_160.jpg/836956cf-957e-0d4b-94a7-80e2965c76a4
/documents/252038/253255/medianight2b_160.jpg/0d9ecbce-009d-1d5e-df80-7b37b452e40b
/documents/252038/253255/medianight2c_160.jpg/e2f26f71-f223-11e6-0580-6831b5b13ca2

Panel 3:

O sztuce zawodu dziennikarza i wartościach w mediach.

/documents/252038/253255/medianight3b_160.jpg/a1d939a6-4574-5385-2871-94b4cdf855d2
/documents/252038/253255/medianight3d_160.jpg/5f5ddc7a-d4da-a571-88ce-950fa94c4e8f
/documents/252038/253255/medianight3c_160.jpg/7a73a309-56f2-f132-b59e-f288fd305513

Media Night Party

/documents/252038/253255/medianightxx2_160.jpg/c46cbdc2-e472-96ba-c3a2-2d998f98d1f9
/documents/252038/253255/medianightxx1_160.jpg/aa851bbf-d076-b9e7-9f37-b00650081e2d
/documents/252038/253252/medianightxx3_160.JPG/f05e368d-ef64-e646-d97c-1b6720b4f45f

(Fot.: Mirosław Stelmach i Krzysztof Babulewicz)

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści