Wydawca treści

Po wydarzeniach KAS

Potrzebna nam jest nowa ekologia ludzka

Wprowadzenie do dyskusji "Dlaczego mężczyzna i kobieta?"

Wprowadzenie do dyskusji przy prezentacji nowego zeszytu z serii "Chrześcijaństwo - świat - Polityka" na temat "Dlaczego mężczyzna i kobieta?", która odbyła się 30 listopada 2009 r. w siedzibie Episkopatu Polski.

Wydawca treści

Rodzina jest naturalną wspólnotą wywodzącą się z małżeństwa między kobietą a mężczyzną i ich dziećmi (po łacinie: societas naturalis parentalis) a jednocześnie komórką ludzkich społeczeństw.

Tak mówi chrześcijańska nauka społeczna. Małżeństwo i rodzice są w zindywidualizowanym społeczeństwie świata zachodniego, w naszym społeczeństwie, wielką sprawą wieku dwudziestego pierwszego. To oni tworzą niezbędne przesłanki dla każdej społecznej i politycznej kultury, zapewniając - jako wspólnota życiowa i kulturowa, wychowująca kolejne pokolenia i jako jednostka życia gospodarczego, czyli ta grupa najważniejsza - utrzymanie naszego społeczeństwa i naszej kultury.

Małżeństwo i rodzina mają ze względu na ich fundamentalne znaczenie dla państwa i społeczeństwa prawo do ochrony i wparcia. Reprodukcja i socjalizacja leżą w podstawowym interesie każdego społeczeństwa. Lecz to nie działa w społeczeństwach zanikających, wymierających, jak w Polsce i w Niemczech. Liczba narodzin w naszych krajach w znacznym stopniu nie wystarcza dla podtrzymania społeczeństwa.

Dlaczego tak się dzieje i jak można by ten problem rozwiązać? Są to ważne pytania, na które chrześcijańska nauka społeczna musi dać odpowiedź, jeżeli poszukuje spełnienia w polityce.

Należy zapytać zatem, w jaki sposób społeczeństwo postmodernistyczne może zapewnić w odpowiednim stopniu swoje zainteresowanie wobec własnych dzieci? Jakim uznaniem społecznym cieszą się w naszych społeczeństwach małżonkowie i rodzice, którzy podejmują się wyzwania założenia rodziny? Jakich bodźców należy użyć, aby nie egoizm, lecz wierność i solidarność w małżeństwie i rodzinie się opłacały?

Potrzebujemy dzisiaj nowej ekologii ludzkiej, która będzie wspierała małżeństwo i rodzinę, która podniesie rangę małżeństwa i rodziny, również w sensie politycznym. Ma bowiem niebagatelne znaczenie dla gospodarki krajowej, dla systemu społecznego i przyszłości, czy rodzi się 1,3 dziecka jak w Polsce, czy dwoje dzieci, jak we Francji.

Pierwszym krokiem w tym kierunku może być refleksja antropologiczna na temat płciowości i wynikające stąd odniesienie społeczne. Temu ma służyć dzisiejsza dyskusja i nowy zeszyt z serii „Chrześcijaństwo – świat – polityka”

W imieniu Fundacji Konrada Adenauera, która projekt ten sfinansowała, dziękuję wszystkim uczestnikom, przede wszystkim autorom i uczestnikom dyskusji za przygotowanie tej debaty. Mamy nadzieję, że będzie ona również impulsem dla przeniesienia zasad chrześcijańskiej nauki społecznej do debaty politycznej.

podziel się

Wydawca treści

comment-portlet

Wydawca treści

Wydawca treści