Einzeltitel

Evropa s dušom

Zbirku govora evropskih političara koji su obeležili i odredili savremenu Evropu, knjigu „Evropa s dušom" izdali su Fondacija Konrad Adenauer Beograd u saradnji sa Unijom evropskih federalista. Knjiga „Evropa s dušom“ ima za cilj da nas kroz govore istaknutih evropskih političara i lidera vrati u vreme kada je nastajala, razvijala se, rasla i sazrevala evropska ideja, ali i da nas suoči sa izazovima koji Evropi tek predstoje.