Einzeltitel

In Memoriam

од Jelena Jablanov Maksimović

Prof. dr Radovan Bigović (1956-2012)

Punih deset godina traje saradnja Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu sa profesorom Radovanom Bigovićem i Hrišćanskim kulturnim centrom. Desetine zajedničkih skupova, stotine zajedničkih susreta i razgovora su plod te saradnje. Radovan Bigović, Čovek-most, spojio je mnogo ljudi koji će zauvek ostati zajedno a koje spaja ono čemu ih je naučio – ljubav prema Drugome.

Fondacija Konrad Adenauer je od njega naučila kako se dijalog živi, kako se ljudi dočekuju i uvažavaju, kako se ispraćaju da bi ponovo došli. Naučili smo mnogo i zahvalni smo na svemu.

Želimo da se saradnja sa Hrišćanskim kulturnim centrom nastavi i da živi, kao što će živeti i sećanje na prof. dr Radovana Bigovića, oca, prijatelja i učitelja. Neka mu je večna Slava i Hvala!

удео