Einzeltitel

Menadžment političke komunikacije

Osnove i koncepti

Ovaj priručnik političke komunikacije sadrži priloge o uslovima, osnovama i strateškim konceptima političke komunikacije. "Menadžment političke komunikacije" treba da doprinese profesionalizaciji sadržaja i metode političke komunikacije u Srbiji, kao i u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Takođe, i da doprinese vrednosno utemeljenoj komunikaciji između građana, političara i građanskog društva.
Predstavljanje knjige _Menadžment političke komunikacije_