Báo cáo quốc gia

7. Newsletter aus Madrid

của Michael Däumer, Adriaan Kühn, Karolina Jenninger, Jana Lenz
Seit dem Bombenanschlag der ETA auf dem Madrider Flughafen Barajas vom 30. Dezember 2006, bei dem zwei Ecuadorianer getötet und zahlreiche Menschen verletzt wurden, bestimmt die Antiterrorpolitik das politische Tagesgeschäft in Spanien.

Inhalt:

1. Regierung rechtfertigt Hafterleichterung für de Juana Chaos;

2. Massendemonstration gegen Zapatero;

3. Madrider Terrorprozess "11-M": Verbindungen zu ETA?;

4. Zapatero in Marokko: Lösung für Westsahara in Sicht?;

5. US-Außenministerin Rice sagt erneut Spanienbesuch ab;

6. Portugal verabschiedet neues Abtreibungsrecht.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland