Báo cáo quốc gia

Das Kabinett der Regierung Zapatero

Vorstellung des Kabinetts der Regierung Zapatero.
người liên lạc

Dr. Wilhelm Hofmeister

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Leiter des Auslandsbüros Spanien und Portugal

Wilhelm.Hofmeister@kas.de +34 91 781 12 02
Báo cáo quốc gia
Ngày 15 tháng 3 năm 2004
Vorläufiges Endergebnis der nationalen Parlamentswahl am 14. März 2004 in Spanien
Einzeltitel
Ngày 31 tháng 3 năm 2004
Unerwartete Niederlage des Partido Popular bei de nationalen Parlamentswahlen am 14.3.2004

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland