Báo cáo quốc gia

Jeder vierte Bulgare sieht täglich Fake News

của Christian Spahr

Repräsentative Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung zeigt: Desinformation ist aktuelles politisches Thema im Balkanland

„Fake News“ ist für viele Bulgaren ein Begriff: 72 Prozent der Befragten waren schon mit Falschnachrichten in den Medien konfrontiert, 25 Prozent nehmen Fake News zu politischen Themen sogar täglich wahr. Das ist das Ergebnis einer vom KAS-Medienprogramm Südosteuropa beauftragten repräsentativen Umfrage unter 1.024 Einwohnern über 18 Jahren. Ein Stimmungsbild zum Vertrauen in internationale Institutionen und Länder zeigt auch: Der EU wird mehr vertraut als Russland.

Die gesamte Zusammenfassung der aktuellen Studie inklusive Grafiken lesen Sie im pdf.

μερίδιο

người liên lạc

Hendrik Sittig

Hendrik Sittig bild

Leiter des Medienprogramms SOE

hendrik.sittig@kas.de +359 2 94249-71 +359 2 94249-79
Đóng góp vào sinh hoạt
Ngày 27 tháng 6 năm 2017
Presse-Info zur Studie

được cung cấp bởi

Medienprogramm Südosteuropa

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien