Báo cáo quốc gia

Slowakischer Monatsbericht, Dezember 2008

in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Monatsbericht über gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Situation in der Slowakei

- Koalitionsspitzen über Qualität der Opposition;

- Verschärfte Beziehungen mit Ungarn beunruhigen die Öffentlichkeit;

- Prognosen des Wirtschaftswachstums korrigiert;

- Arbeitsmarkt immer noch sehr gut;

- Ökonomische Kennziffern und Meinungsumfragen.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Slowakische Republik Slowakei