Đóng góp vào sinh hoạt

Đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP)

Hội thảo Quốc tế “Duy trì hòa bình trong thời kỳ biến động: Hướng tới khả năng thích ứng và tự cường cao hơn của khu vực” trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Hợp tác An ninh châu Á - Thái Bình Dương (CSCAP) đã được tổ chức tại Hà Nội. Hơn 200 đại biểu là các học giả quốc tế, nhà ngoại giao và quan chức trong khu vực đã hội tụ trong 2 ngày, 5 - 6/12/2019 để thảo luận về những vấn đề mà khu vực đang phải đối mặt. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết: "Đại hội lần thứ 12 của Hội đồng Hợp tác An ninh Châu á - Thái Bình Dương không những quan trọng mà còn rất đúng thời điểm trong bối cảnh các mối quan hệ thay đổi chóng mặt, phức tạp và bất ổn. Chúng ta cũng chứng kiến các nỗ lực thay đổi cục diện an ninh khu vực từ Châu á - Thái BÌnh Dương sang Ấn Độ - Thái Bình Dương. Đây hiện là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, là nơi tồn tại nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống cũng như cạnh tranh nước lớn có xu hướng gia tăng, do vậy các quốc gia trong khu vực cần tăng cường hợp tác, phối hợp chính sách để đối phó với các thách thức chung" 2 ngày hội thảo với 6 chuyên đề nhận được sự quan tâm cao của các đại biểu. Các đại biểu cũng chia sẻ sự đánh giá cao công tác tổ chức và cảm ơn sự chuẩn bị kĩ lưỡng của nước chủ nhà Việt Nam cho sự kiện quan trọng này. Văn phòng KAS Việt Nam vinh dự là nhà tài trợ và, cùng với Học viện Ngoại giao, đồng tổ chức sự kiện này

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.