Đóng góp vào sinh hoạt

Citizens, local politicians and the future of Europe

của Vasilis Karydas-Yfantis
Online-Diskussion mit dem Titel „Bürger, Kommunalpolitiker und die Zukunft Europas“ in Zusammenarbeit mit European Leaders.
Junge europäische Mandatsträger tauschten Meinungen darüber aus, wie die Stimme neuer Politiker in Europa gestärkt und der Austausch bewährter Verfahren zwischen europäischen Städten verbessert werden kann.
Die Sprecher dieser Online-Diskusion waren:
Nektarios Kalantzis II - Präsident der neuen europäischen Regierungen
Christodoulos Ioannou – Gemeinderat von Larnaca, Zypern
Sofia Kircher - Vizepräsidentin des Landtages Tirol, Österreich

μερίδιο

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Griechenland und Zypern

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.