Đóng góp vào sinh hoạt

KAS Media Africa at IPI-World Congress in New York

KAS Media Africa joined journalists from across the world in New York in September 2022

KAS Media Africa participated at the 72nd International Press Institute (IPI) World Congress with Motunrayo Alaka of the Wole Soyinka Centre for Investigative Journalism in Lagos, Nigeria and Nwabisa Makunga of the Sowetan in South Africa as speakers.

The role of investigative reporting in Africa and the relationship that African audiences have with social networks were among the topics Alaka, Makunga and KAS Media Africa director, Christoph Plate, spoke about at the Institute of Journalism at Columbia University in Manhattan.

The dominating topic was the Russian war against Ukraine and its implications for journalism. Despite this focus, African media made its impact with strong contributions highlighting the importance of quality journalism on the continent.

μερίδιο

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.