Đóng góp vào sinh hoạt

Ts. Fischer-Bollin từ KAS Berlin thăm Việt Nam

Từ ngày 4-6/12 Ts. Fischer-Bollin, Phó Vụ Trưởng Vụ Châu Âu và Hợp Tác Quốc Tế Viện Konrad-Adenaeur Berlin, đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Để tìm hiểu về các hoạt động hợp tác của văn phòng KAS tại Việt Nam, Ts. Bollin đã gặp gỡ một số đối tác như Ban Kinh Tế Trung Ương, Bộ Tư Pháp, Trường ĐH KHXH&NV và Ban Kinh Tài Chính-Ngân Sách Quốc Hội. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm và triển vọng hợp tác trong thời gian tới.

μερίδιο

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.