Publikacje

Inne publikacje

Trójkąt Weimarski

Asymetrie, struktura i agenda współpracy
Fundacaja Konrada Adenauera i Centrum Stosunków Międzynarodowych przedstawiają Państwu wspólny raport pt. "Trójkąt Weimarski - asymetrie, struktura i agenda współpracy". Autorem raportu jest pan Aleksander Szpor (CSM).

Inne publikacje

Die Investitionsattraktivität der Wojewodschaften und Subregionen Polens 2010

Rapport des IBnGR und der KAS Polen
Nun liegt der Rapport zur Investionsattraktivität in Polen für das Jahr 2010 auch auf Deutsch vor. Der sechste Rapport des Danziger Instituts für Marktwirtschaft (IBNGR) und der Konrad-Adenauer-Stiftung präsentiert die Ergebnisse zur Investitionsattraktivität der Wojewodschaften und Subregionen in Polen.

Inne publikacje

Piłka nożna w Polsce i Euro 2012

Analiza z Polski
Przedstawiamy państwu raport autorstwa Thomasa Behrensa, byłego praktykana w Fundacji Konrada Adenauera w Polsce.

Inne publikacje

Pożegnanie abp. Józefa Życińskiego

Odniesienie do filozofii i teologii było jego zasadą i celem
Wspominając abp. Życińskiego chcemy przypomnieć mowę ks. prof. dr. Helmuta Jurosa, b. rektora UKSW, które wykłoszone zostało podczas uroczystości w ramach "Mostów przyjaźni polsko-niemickiej" z okazji przyznania honorowego członkostwa w katolickiem Zrzeszeniu Studentów Markomania i przekazania Medalu Georga von Herlinga Katolickigo Zrzeszenia Studentów 5 maja 2007 w Münster. Tekst przygotowany został w jęz. niemieckim.

Inne publikacje

Kościół i opozycja w NRD

Rapporte der Konrad-Adenauer-Stiftung Nr. 19
Przedstawiamy Państwu nową publikację Fundacji Konrada Adenauera w Polsce opisującą rolę Kościoła i historię związanej z nim demokratycznej opozycji w NRD.

Informacje z kraju

Patrzymy w przyszłość

Polacy o polsko-niemieckiej współpracy i o znaczeniu historii we wzajemnych stosunkach
Polacy nie chcą się spierać z Niemcami o historię. Uważają, że stosunki polsko-niemieckie należy budować na kwestiach bieżących, takich jak wspólna walka z kryzysem gospodarczym, bezpieczeństwo energetyczne czy budowanie silnej pozycji UE na arenie międzynarodowej – wynika z najnowszych badań „Barometr Polska – Niemcy” przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację Konrada Adenauera.

Inne publikacje

Akademia Polityczna 2014

Ogłoszenie
Zapraszamy do rekrutacji!

Inne publikacje

Nowe kierunki dla polityki wobec Białorusi

Deklaracja członków Polsko-Niemieckiej Grupy Kwirytów, 28 stycznia 2011
Deklaracja polityczna. Sygnatariuszami deklaracji są członkowie Polsko-Niemieckiej Grupy Kwirytów.Wyrażają w nim swoje własne poglądy.

Informacje z kraju

Wywiad z Hansem-Gertem Pötteringiem na temat Rezolucji w sprawie Białorusi

W wywiadzie udzielonym Michałowi Potockiemu z „Dziennika Gazety Prawnej” 21 stycznia br. Hans-Gert Pöttering, Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera wypowiedział się na temat Rezolucji w sprawie Białorusi uchwalonej przez Parlament Europejski. Podkreślił w nim znaczenie sankcji wobec Białorusi jako silnego argumentu politycznego. W rezolucji mowa jest o sankcjach ekonomicznych, jednak Pöttering zwraca uwagę, aby nie dotknęły one ludności. Poniżej cytujemy tekst wywiadu.

Informacje z kraju

Na tropie Fundacji Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

z Stephan Georg Raabe, Schlüter Denny

Fundacja Europejskiej Sieci "Pamięć i Solidarność" zajmująca się dokumentacją historii Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku (głównie okresów wojen i prześladowań różnych państw oraz osób), dyktatur totalitarnych, przesiedleń oraz represji. Członkami Fundacji są przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Węgier. Projekt został zainicjowany 2003 roku przez koalicję SPD i Zielnoych. W chwili obecnej w Warszawie Fundacja otwiera swoją siedzibę.