Inne publikacje

Rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera

Zapraszamy do zapoznania się z raportem "Intrumenty wsparcia finansowego państwa dla inwestycji sektora prywatnego w rozwój infrastruktury w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego - Case study na przykładzie Niemiec".

Raport powstał we współpracy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Fundacji Konrada Adenauera. Przedstawia on problematykę finansowania projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Niemczech i na jej podstawie wnioski i rekomendacje dla rozbudowy tej formuły w Polsce. Serdecznie zapraszamy do lektury.