Konferencja

OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ BIEDY

Polsko-niemiecka konferencja naukowa

W dniach od 23-25 czerwca 2014 w Lublinie odbędzie się polsko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona "Obliczu współczesnej biedzie", organizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

Szczegóły

W ostatnich latach obserwuje się nasilanie sie rozwarstwienia społecznego zarówno w krajach wysoko rozwiniętych, jak i w krajach systemowej transformacji, takich jak Polska. Poszerzający się zakres ubóstwa jest przedmiotem wieloapektowych badań naukowych, ale też działań osób odpowiedzialnych za dobro wspólne oraz troski Kościoła. Biskupi polscy wyrażają niepokój statystykami, wskazującymi, „że na ubóstwo najbardziej narażone są dzieci, rodziny wielodzietne i mieszkańcy małych miejscowości”.

Konferencja „Oblicza współczesnej biedy” połączona ze spotkaniem Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej” podejmuje temat biedy w trzech etapach, na które składa się: opis zjawiska, jego etyczna ocena oraz próba wskazania sposobów rozwiązania tej społecznej kwestii. Poszczególne problemy podejmą w swoich referatach specjaliści z Polski z Niemiec.

P R O G R A M

OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ BIEDY

Poniedziałek, 23.06.2014

18.30 – Powitanie uczestników

Wtorek, 24.06.2014

09.00 - Sesja I. Ubóstwo i jego społeczne postrzeganie

Prof. dr hab. Elżbieta Tarkowska (PAN, APS im. M. Grzegorzewskiej Warszawa)

Oblicza polskiej biedy

Prof. dr Joachim Wiemeyer(Uniwersytet Bochum)

Ubóstwo w państwie dobrobytu. Przykład Niemiec

Dr Katarzyna Kowalczuk (CBOS Warszawa)

Społeczne postrzeganie biedy w świetle sondaży CBOS

10.30 - Dyskusja

11.00 – Przerwa kawowa

11.30 -Sesja II. Ubóstwo w perspektywie chrześcijańskiej nauki społecznej

Ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK Toruń)

Od sprawiedliwego ładu do opcji preferencyjnej na rzecz ubogich. Zmiana czy przesunięcie akcentów w nauczaniu społecznym Kościoła?

Ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ Katowice)

Opcja preferencyjna na rzecz ubogich - propozycja tylko dla chrześcijan?

Dr Małgorzata Łobacz (KUL Lublin)

Czy ubóstwo na coś się przydaje? Wartość ubóstwa w urzeczywistnianiu się osoby

13.00 - Obiad

15.00 - Kontynuacja sesji II

Prof. dr Peter Schallenberg (Uniwersytet Paderborn)

Ubóstwo w perspektywie globalnej jako wyzwanie etyczno-społeczne

15.30 - Dyskusja

16.00 - Sesja III. – Sposoby rozwiązywania problemu ubóstwa

O. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków)

Polityka społeczna wobec problemu ubóstwa

Dr hab. Piotr Broda-Wysocki (UKSW, IPISS Warszawa)

Organizacje pozarządowe w przezwyciężaniu ubóstwa

17.00 – Przerwa kawowa

O. dr Hubert A. Matusiewicz (Caritas Polska)

Caritas wobec problemu ubóstwa

Aleksandra Warmińska (Dyrektor ROPS Lublin)

Przezwyciężanie ubóstwa na Lubelszczyźnie – perspektywa Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

18.30 - Dyskusja

Środa, 25.06.2014

09.00 – 11.30 Prezentacja badań członków Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej - wystąpienia indywidualne

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437