Seminarium

Akademia Polityczna: Liderzy Samorządu 2007

Cykl szkoleń dla młodych radnych samorządowych

.

Szczegóły

Program „Akademia Polityczna: Liderzy Samorządu 2007” jest kontynuacją projektu „Akademia Polityczna”, który od 2005 r. jest prowadzony przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Poprzez cykl szkoleń i zajęć praktycznych staramy się kształtować młodych liderów na forum społeczności lokalnej. Tegoroczna edycja naszego programu, do której zakwalifikowało się 25 uczestników, skierowana jest do młodych radnych samorządowych wybranych w tym roku na swoją pierwszą kadencję.

Program Akademii obejmuje trzy wyjazdowe spotkania, podczas których będą odbywały

się szkolenia. Ich tematyka dotyczy m.in.:

  • możliwości efektywnego wykorzystania mandatu radnego w samorządzie lokalnym,
  • przygotowanie i realizacja projektów,
  • efektywne zdobywanie zewnętrznych źródeł finansowania własnych przedsięwzięć,
  • tworzenie i zarządzanie grupami osób,
  • kreowanie roli lidera w grupie.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Otwock

Politische Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung 2007