Dyskusja ekspercka

Różnorodność - bogactwo czy zagrożenie dla współczesnej Europy

Rozmowy o Europie

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na debatę w ramach XXII Seminarium Śląskiego

Szczegóły

Gośćmi spotkania będą:

Hartmut Koschyk - poseł do Bundestagu XII do XVIII kadencji, Pełnomocnik Rządu RFN ds. Repatriantów i Mniejszości Narodowych

dr Dorota Pudzianowska - doktor nauk prawnych oraz socjolog, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Wiktor Marek Leyk - Pełnomocnik ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Urzędu Marszałkowskiego Województw Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, działacz społeczności ewangelickiej na Mazurach, poseł na Sejm PRL IX kadencji

Moderacja: Andrzej Godlewski - dziennikarz, wykładowca akademicki

Dotychczas w spotkaniach w ramach cyklu "Rozmowy o Europie" brali udział m.in.: prof. Jerzy Buzek, prof. Rita Sussmuth oraz ś.p. Tadeusz Mazowiecki.

Debata będzie tłumaczona symultanicznie w j. polskim i niemieckim.

Potwierdzenie do 19.10.2017.

Kontakt: Andea Zachoń, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

tel. 77 402 51 05, e-mail: andrea.zachon@haus.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kamień Śląski

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437