Einzeltitel

Международна експертна конференция:15 години преход в Югоизточна Европа: отговорност и влияние на медиите

Заключителна декларация на участниците в конференцията

теми

предоставена от

Auslandsbüro Kroatien und Slowenien

информация за поръчка

издател

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Kroatien Kroatien