Репортажи от различните страни

Lesenswerte Bücher

от Ursula Carpenter
Das Washingtoner Büro der Konrad Adenauer Stiftung stellt dieses Jahr zum zweiten Mal eine Liste von lesenswerten Büchern aus den USA zu verschiedenen Themenbereichen vor.

за тази серия

Фондация „Конрад Аденауер“ разполага със собствени представителства в 70 държави на пет континента. Чуждестранните локални сътрудници могат да ви информира от първа ръка относно актуалните събития и пълносрочните проекти във вашата държава. В „Локална информация“ те предлагат на потребителите на уебсайта на фондация „Конрад Аденауер“ ексклузивни анализи, историческа информация и оценки.

информация за поръчка

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland