Издател на активи

Медийна Програма Югоизточна Европа

Издател на активи

Въпреки че междувременно всички страни от Югоизточна Европа, т.е. страните от бивша Югославия, Румъния и България, са постигнали значителен напредък в развитието си, те все още се намират в процес на политическа и икономическа трансформация. Общото при всички тях са дефицитите в развитието на медийното пространство. С оглед на това фондация “Конрад Аденауер” започна “Медийна програма Югоизточна Европа” в рамките на подпомагането на демократизацията. През януари 2007 в София беше открито регионалното програмно бюро.

Основните цели на програмата са подкрепата и по-нататъшното развитие на медиите в качеството им на фактор на демократизацията. Приоритетна задача е подобряване на тяхната обществено-политическа и информативна функция. На фона на тези предпоставки програмата преследва следните конкретни цели:

 1. Повишаване на етичните стандарти в репортажите.
 2. Подкрепа на регламентираното обучение на журналисти, за да се създадат предпоставки за качествено предаване на информация. Това се отнася предимно за областите политика, икономика, европейска интеграция, правораздаване и междуетническо разбирателство.
 3. Засилване на обмяната на опит между представителите на медиите между държавите в региона, а както и между тях и Германия.
 4. Поощряване на приложните медийни проучвания като научна дисциплина.
 5. Подпомагане на политическата комуникация между признаващите демократичните принципи партии, за да може оценки и съдържания да се предават по по-добър и разбираем начин.
За да постигнем тези цели, ние подкрепяме инициативи, посветени на повишаването на журналистическата квалификация, сътрудничим с прессъвети и журналистически организации и организираме семинари. Организираните от нас мероприятия не се ограничават върху една държава, а имат регионален характер.

За да бъдем по-конкретни и да посочим практически пример, ще се спрем по-подробно на семинарите като един аспект от нашата дейност. Някои от темите, които се обсъждат на тях, са:

 • Медийна политика след промените през 1989 г.: Какво е развитието през последните години и как може да се опише сегашната ситуация? Какво е отношението към миналото (особено от перспективата на двойния опит на Германия при преодоляването на националсоциалистическата и комунистическата диктатура?
 • Контролни функции на медиите: Доколко законовата база гарантира свободата на журнализма? Доколко е „европеизирано” медийното законодателство? Съществува ли организирано представителство на интересите на журналистите?
 • Политическо влияние върху държавните/ обществени и частните принт- и аудиовизуални медии: Как се развиват отношенията между правителство и медии? Какви възможности съществуват за ограничаване на политическото влияние върху медиите? До каква степен функциите на медиите са акцептирани от държавата? До каква степен е гарантиран достъпът на журналистите до обществена информация?
 • Икономическо влияние върху държавните/ обществени и частните принт- и аудиовизуални медии: Как се развива медийната икономика при пазарни условия? Доколко е функционирала приватизацията на медиите? Каква роля играят чуждестранни инвеститори в медиите? Какви са последствията от медийната концентрация за публицистичното разнообразие?
 • Принципи на медийната етика: При какви условия може да се развива отговорна, критична и независима журналистика? С какви конфликти на интереси се сблъскват журналистите в ежедневието?
 • Съществуват ли регионални проекти в областта на журналистиката и комуникацията?

Сподели

Издател на активи