Доклади и документации

Дейности по укрепване на правовата държава в Югоизточна Европа

На 26 април в София се състоя проява на Клуба на стипендиантите на фондацията на тема "Дейности по укрепване на правовата държава в Югоизточна Европа". Това беше първата възможност за стпендиантите и новия ръководител на фондацията Торстен Гайслер да се запознаят.

Гайслер се представи накратко, след което говори подробно за дейността си като ръководител на правната програма на фондацията за Югоизточна Европа. В това време той е посетил България повече от 20 пъти.

По неговите думи след падането на комунизма страните от европейския Югоизток въпреки националните особености и нюанси са изправени пред еднакви проблеми. Има общ напредък в странитя от региона, но темпото на реформи е различно. За бъдещето той е оптимист. Успехът на реформите е важен не само за самите страни, но и за целия Еверопейски съюз. Затова Германия с удоволствие предлага своята помощ в тази насока.

В последващата дискусия се обърна спциално внимание на отделни аспекти на темата.

за тази серия

Фондация "Конрад Аденауер:" и нейните образователни организации, центрове за обучение и чуждестранни представителства предлагат няколко хиляди събития на различни теми всяка година. Актуална информация за избрани конференции, събития, симпозиуми и т.н. можете да намерите изключително на адрес www.kas.de. Тук освен обобщена информация ще откриете и допълнителни материали като изображения, текстове на речи, видеоклипове и аудиозаписи.

информация за поръчка

erscheinungsort

Bulgarien Bulgarien